Maciej Kiełbus

- Kodeks postępowania administracyjnego praktyczne omówienie zmian obowiązujących od


Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego praktyczne omówienie zmian obowiązujących od

Maciej Kiełbus

Dnia 1 czerwca 2017 r. weszły w życie rewolucyjne zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego, wprowadzone ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Są to nie tylko zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach, ale także zupełnie nowe uregulowania. Autorzy książki o kodeksie postępowania administracyjnego w przystępny sposób omawiają wszystkie wprowadzone nowości, w tym m.in.:- zasadę rozstrz

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Prawa i obowiązki radnego Poradnik na kadencję 2019 – 2023

Prawa i obowiązki radnego Poradnik na kadencję 2019 – 2023

Zdzisław Majewski

Wyczerpujące kompendium wiedzy dla każdego radnego gminy i powiatu opisujące zasady wykonywania mandatu począwszy od momentu złożenia ślubowania do udziału w pracach rady, jej komisjach i organach instytucji samorządowych. Aktualny stan prawny, wyczerpujące komentarze i bogate orzecznictwo to niewątpliwe atuty tej publikacji. Książka zawiera m.in.:- opis i scenariusz pierwszej sesji, wraz z procedurą przyjęcia ślubowania, wyboru przewodniczącego rady i jego zastępców i powoła

Wydawnictwo: Wydawnictwo Municipum S.A.