Maciej Kołodziej

- Vademecum Inspektora Ochrony Danych RODO książka dla IOD i ADO