Maciej Nałęcz

- Przepisy i zestawienia kadrowe 2019 Obowiązki pracodawcy wobec pracowników


Przepisy i zestawienia kadrowe 2019 Obowiązki pracodawcy wobec pracowników

Przepisy i zestawienia kadrowe 2019 Obowiązki pracodawcy wobec pracowników

Maciej Nałęcz

Niniejsza książka to podręczny zbiór przepisów z zakresu prawa pracy, dzięki któremu osoby, którym powierzono prowadzenie spraw pracowniczych, będą mogły sprawdzić lub potwierdzić zgodność podejmowanych przez siebie decyzji personalnych z przepisami prawa. Aktualność zawartych w książce przepisów na kwiecień 2019 r. oznacza, że uwzględnione zostały zmiany m.in. w zakresie d

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Przepisy i zestawienia kadrowe 2019

Przepisy i zestawienia kadrowe 2019

Maciej Nałęcz

Książka o przepisach i zestawieniach kadrowych 2018 to niezbędne narzędzie pracy dla każdej osoby podejmującej decyzje kadrowe lub pracującej w dziale kadr. Książka, której nie czyta się w całości, ale zagląda się aby potwierdzić zgodność podejmowanych decyzji z przepisami prawa, przypomnieć treść przepisu, sprawdzić, czy nie nastąpiła zmiana stanu prawnego, wskazać prawid

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 78.09 zł 99

Prawo pracy Patulski

Prawo pracy Patulski

Patulski Andrzej

Książka do nauki prawa pracy dla studentów ekonomii i zarządzania zostało uzupełnione o rozdziały dotyczące kosztów pracy, zasad zatrudniania i ochrony wybranych kategorii pracowników oraz wysyłania pracowników za granicę i zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Najważniejsze zalety książki Prawo pracy :- przedstawia wszystkie istotne aspekty indywidualnego i zbiorowego prawa pracy,-

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks pracy Komentarz Muszalski

Kodeks pracy Komentarz Muszalski

Wojciech Muszalski

Komentarz do Kodeksu pracy zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), uwzględniając wszystkie nowelizacje wprowadzone od momentu ukazania się poprzedniego wydania. Ponadto prezentuje zmiany wchodzące w życie 1.9.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).W Komentarzu do kodeksu pracy szczegółowo omówiono m.in.:s

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 269.49 zł 299

Akta osobowe Prowadzenie dokumenty ochrona danych

Akta osobowe Prowadzenie dokumenty ochrona danych

Maciej Nałęcz

W 2019 r. nastąpiły przełomowe zmiany w zasadach prowadzenia i przechowywania akt osobowych i dokumentacji związanej z zatrudnianiem. E-teczki osobowe, elektroniczne archiwum, 10-letni okres przechowywania akt byłych pracowników, nowa część D akt osobowych, przekazywana wraz ze świadectwem pracy informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, kopiowanie części lub całyc

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Przepisy i zestawienia kadrowe 2019

Przepisy i zestawienia kadrowe 2019

Nałęcz Maciej

Podręczny zbiór przepisów z zakresu prawa pracy, dzięki któremu osoby, którym powierzono prowadzenie spraw pracowniczych, będą mogły sprawdzić lub potwierdzić zgodność podejmowanych przez siebie decyzji personalnych z przepisami prawa.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Przepisy i zestawienia kadrowe 2019

Przepisy i zestawienia kadrowe 2019

Nałęcz Maciej

Wydanie książki Przepisy prawa pracy i zestawienia kadrowe 2019

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Fundusz świadczeń socjalnych Kadry Podatki  Księgowość

Fundusz świadczeń socjalnych Kadry Podatki Księgowość

Maciej Nałęcz

Celem opracowania jest kompleksowe przedstawienie tematyki tworzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz rozdziału – na tej podstawie – środków tego funduszu. Zastosowanie właściwych kryteriów przyznawania świadczeń ma przy tym fundamentalne znaczenie dla ustalenia, czy dane świadczenie socjalne podlega uldze w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wył

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 116.59 zł 129

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy

Maciej Nałęcz

Książka zawiera zbiór informacji na temat obowiązku wydania pracownikowi świadectwa pracy, dzięki któremu osoby, którym powierzono prowadzenie spraw pracowniczych, będą mogły sprawdzić lub potwierdzić zgodność wypełnianych przez siebie dokumentów świadectwa pracy z przepisami prawa. Aktualność zawartych w książce przepisów na dzień 1.1.2017 r. oznacza, że uwzględnione zos

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 74.13 zł 99

Kodeks pracy Komentarz Muszalski

Kodeks pracy Komentarz Muszalski

Muszalski Wojciech

Stan prawny: wrzesień 2015. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 2.1.2016 r., 22.2.2016 r. i 1.3.2016 r. Kolejne już, 10. wydanie Komentarza do Kodeksu pracy zawiera szczegółowe omówienie przepisów i wszystkich nowelizacji wprowadzonych od momentu ukazania się poprzedniego wydania. Dzięki komentarzowi czytelnik może się zapoznać z dogłębną analizą przepisów regulujących takie k

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck