Maciej Nyka

- HANDEL ŚWIATOWY W ZINTEGROWANYM PORZĄDKU PRAWNYM


HANDEL ŚWIATOWY W ZINTEGROWANYM PORZĄDKU PRAWNYM

HANDEL ŚWIATOWY W ZINTEGROWANYM PORZĄDKU PRAWNYM

Maciej Nyka

Realizacja tematu jest zamierzeniem ambitnym i łamiącym dotychczasowe schematy. Zwykle analogiczny temat przedstawiany był wyłącznie w świetle prawa międzynarodowego, bądź europejskiego. W tej rozprawie rozważania toczą się na obydwu płaszczyznach. Jako cel rozprawy wskazano udowodnienie, że mechanizmy globalizacji i regionalizacji działają w ramach wspólnego systemu prawnego - pr

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi