Maciej Rzewuski

- Postępowanie cywilne Rzewuski


Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Rzewuski

Maciej Rzewuski

Książka w przejrzysty sposób opisuje całość problematyki z zakresu procedury cywilnej, z odwołaniem się do ugruntowanych, ale też najnowszych poglądów przedstawicieli doktryny i judykatury. Przedstawiono w niej rewolucyjne rozwiązania, jak wprowadzenie postępowania przygotowawczego, przeciwdziałanie nadużyciu prawa procesowego, powrót do odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2019 Komentarz

Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2019 Komentarz

Mariusz Załucki

Od 17.8.2015 r. w krajach Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 650/2012 z 4.7.2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (Dz.Urz. UE L z 2012 r. Nr 201, s. 107 ze zm.), które zrewolucjonizowało międzynarodowe prawo spadkowe. Uregulowało ono:materię j

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Transmisja spadku

Transmisja spadku

Maciej Rzewuski

Transmisja spadku jest bez wątpienia jednym z najciekawszych, a przy tym najbardziej skomplikowanych mechanizmów z zakresu prawa spadkowego. W publikacji starano się w sposób możliwie przejrzysty, a zarazem wyczerpujący przedstawić tytułową instytucję, jej istotę i charakter na tle szeroko rozumianych stosunków z zakresu prawa materialnego, procedury cywilnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Wnikliwa analiza tego wyjątkowego zagadnienia jest istotna zwłaszcza dla potencjalnych

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska