Maciej Taborowski

- Mechanizmy ochrony praworządności państw członkowskich w prawie Unii Europejskiej


Prawo Unii Europejskiej

Mechanizmy ochrony praworządności państw członkowskich w prawie Unii Europejskiej

Maciej Taborowski

Mechanizmy ochrony praworządności państw członkowskich w prawie Unii Europejskiej Studium przebudzenia systemu ponadnarodowego. Pierwsza na polskim rynku publikacja, w której w sposób przystępny i kompleksowy zostały omówione precedensowe zagadnienia prawne dotyczące ochrony praworządności państw członkowskich w prawie Unii Europejskiej.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Współpraca sądowa w sprawach cywilnych

Współpraca sądowa w sprawach cywilnych

Wojciech Sadowski

Niniejszy podręcznik - Współpraca sądowa w sprawach cywilnych - stanowi trzecią część tomu dotyczącego Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej, obejmującego również Współpracę policyjną i sądową w sprawach karnych (część 1) oraz Politykę wizową, azylową i imigracyjną (część 2). W podręcznikach wszechstronnie omówiono aspekty instytucjonalne i prawne PWBiS z uwzględnieniem najnowszych dokumentów w tym zakresie oraz propozycji zaw

Wydawnictwo: EuroPrawo Instytut Wydawniczy