Magdalena Ługiewicz

- Fundusz alimentacyjny procedura postępowania wzory dokumentów praktyczny komentarz (z suplementem elektronicznym)


ksiazka-fundusz-alimentacyjny-koemtarz-oddk.jpg

Fundusz alimentacyjny procedura postępowania wzory dokumentów praktyczny komentarz (z suplementem elektronicznym)

Magdalena Ługiewicz

Książka o funduszu alimentacyjnym to praktyczne omówienie zagadnień związanych z przyznawaniem świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W książce wyjaśniono m.in.:- czym jest obowiązek alimentacyjny,- kto jest uprawniony do uzyskania świadczenia z funduszu alimentacyjnego,- jak ustalić wysokość świadczenia,- jakie dokumenty muszą zostać dołączone do wniosku o świadczenie z fundu

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 142.99 zł 189

konstytucja-biznesu-ksiazka.jpg

Konstytucja biznesu praktyczne omówienie pakietu ustaw

Magdalena Ługiewicz

Konstytucja biznesu to pakiet pięciu ustaw obowiązujących od dnia 30 kwietnia 2018 r. kompleksowo regulujących zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na pakiet składają się: ustawa – Prawo przedsiębiorców, ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obro

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 119.89 zł 168

ksiazka-swiadczenia-rodzinne-swiadczenie-500.jpg

Świadczenia rodzinne 500+ i Za życiem procedura postępowania wzory dokumentów praktyczny komentarz

Magdalena Ługiewicz

Polecamy praktyczny komentarz do przepisów proceduralnych mających zastosowanie w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500, oraz przyznawanego od 1 stycznia 2017 r. świadczenia „Za życiem”, wraz z wzorami dokumentów. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.), ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pom

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 142.99 zł 189

legislacja-w-jednostkach-samorzadu-terytorialnego.jpg

Legislacja w jednostkach samorządu terytorialnego

Magdalena Ługiewicz

Legislacja w jednostkach samorządu terytorialnego – praktyczny poradnik – wzory uchwał i zarządzeń (z suplementem elektronicznym). Ponadto: liczne orzecznictwo sądowe, praktyczne przykłady i wskazówki, a także wzory przykładowych uchwał i zarządzeń wydawanych przez JST (z podziałem na gminę, powiat oraz województwo).

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 131.99 zł 157.5

ksiazka-swiadczenia-rodzinne-swiadczenie-500.jpg

Świadczenia rodzinne i świadczenie 500+

Magdalena Ługiewicz

Praktyczny komentarz do przepisów proceduralnych mających zastosowanie w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych oraz przyznawanego od 1 kwietnia 2016 r. świadczenia wychowawczego 500,, wraz z wzorami dokumentów. W publikacji m.in.:- charakterystyka świadczeń rodzinnych, dodatków oraz świadczenia wychowawczego 500,,- omówienie przepisów proceduralnych mających zastosowanie przy przyzn

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 145.19 zł 189