Magdalena Ługiewicz

- Fundusz alimentacyjny procedura postępowania wzory dokumentów praktyczny komentarz z suplementem elektronicznym


Fundusz alimentacyjny procedura postępowania wzory dokumentów praktyczny komentarz (z suplementem elektronicznym)

Fundusz alimentacyjny procedura postępowania wzory dokumentów praktyczny komentarz z suplementem elektronicznym

Magdalena Ługiewicz

Książka o funduszu alimentacyjnym to praktyczne omówienie zagadnień związanych z przyznawaniem świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W książce wyjaśniono m.in.:- czym jest obowiązek alimentacyjny,- kto jest uprawniony do uzyskania świadczenia z funduszu alimentacyjnego,- jak ustalić wysokość świadczenia,- jakie dokumenty muszą zostać dołączone do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego,- kiedy strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji,- w ja

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Legislacja w jednostkach samorządu terytorialnego

Legislacja w jednostkach samorządu terytorialnego praktyczny poradnik wzory uchwał i zarządzeń

Magdalena Ługiewicz

Legislacja w jednostkach samorządu terytorialnego – praktyczny poradnik – wzory uchwał i zarządzeń (z suplementem elektronicznym). Ponadto: liczne orzecznictwo sądowe, praktyczne przykłady i wskazówki, a także wzory przykładowych uchwał i zarządzeń wydawanych przez JST (z podziałem na gminę, powiat oraz województwo).

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Umowy cywilnoprawne

Umowy cywilnoprawne w praktyce jednostek samorządu terytorialnego z suplementem elektronicznym

Magdalena Ługiewicz

Do książki o umowach cywilnoprawnych dołączony jest suplement w którym znajdują się wzory umów zamieszczonych w książce. Tworzenie umów dla potrzeb jednostek samorządowych jest o wiele trudniejsze niż dla przedsiębiorców, gdyż oprócz regulacji prawa cywilnego trzeba jeszcze pamiętać o wymogach finansów publicznych, w tym o dyscyplinie finansów publicznych. Sprawdzianem prawidłowości zawieranych umów jest nie tylko ich wykonanie w praktyce, ale także ich ocena przez lic

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Konstytucja biznesu praktyczne omówienie pakietu ustaw

Konstytucja biznesu praktyczne omówienie pakietu ustaw

Magdalena Ługiewicz

Konstytucja biznesu to pakiet pięciu ustaw obowiązujących od dnia 30 kwietnia 2018 r. kompleksowo regulujących zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na pakiet składają się: ustawa – Prawo przedsiębiorców, ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP, ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospo

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Świadczenia rodzinne 500+ i Za życiem procedura postępowania wzory dokumentów praktyczny komentarz

Świadczenia rodzinne 500+ i Za życiem procedura postępowania wzory dokumentów praktyczny komentarz

Magdalena Ługiewicz

Polecamy praktyczny komentarz do przepisów proceduralnych mających zastosowanie w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500, oraz przyznawanego od 1 stycznia 2017 r. świadczenia „Za życiem”, wraz z wzorami dokumentów. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.), ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195 ze zm.) oraz ustawa z dnia 4 listopada 20

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Świadczenia rodzinne i świadczenie 500+

Świadczenia rodzinne i świadczenie 500+

Magdalena Ługiewicz

Praktyczny komentarz do przepisów proceduralnych mających zastosowanie w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych oraz przyznawanego od 1 kwietnia 2016 r. świadczenia wychowawczego 500,, wraz z wzorami dokumentów. W publikacji m.in.:- charakterystyka świadczeń rodzinnych, dodatków oraz świadczenia wychowawczego 500,,- omówienie przepisów proceduralnych mających zastosowanie przy przyznawaniu świadczeń,- wyjaśnienie budzącej wiele wątpliwości zasady „złotówka za złotówkę

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK