Magdalena Budyn Kulik

- Kodeks karny Komentarz Mozgawa najlepszy komentarz do kodeksu karnego


Kodeks karny Komentarz Mozgawa

Kodeks karny Komentarz Mozgawa najlepszy komentarz do kodeksu karnego

Magdalena Budyn Kulik

W komentarzu do kodeksu karnego czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów Kodeksu karnego. Omawiane kwestie zostały opatrzone własną argumentacją autorów lub innych uznanych przedstawicieli doktryny prawa karnego oraz poglądami wyrażanymi w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. W najnowszym wydaniu komentarza zostały omówione m.in. zmiany dokonane nowelizacjami Kodeksu, w tym dotyczące:penalizacji narusze

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks wykroczeń Komentarz Daniluk

Kodeks wykroczeń Komentarz Daniluk Beck

Komentarze Kompaktowe

Komentarz do kodeksu wykroczeń na 2019 rok wyd. Beck jest najobszerniejszym, z dostępnych na rynku, omówieniem ustawy z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń. Znaczna objętość tego dzieła umożliwiła szczegółowe i wszechstronne omówienie wielu problemów praktycznych, które ujawniają się w procesie wykładni Kodeksu wykroczeń, jak również odniesienie się do licznych kwestii natury teoretycznej. Komentarz obejmuje przepisy zarówno części ogólnej, jak i części szczególnej KW,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks karny Komentarz Mozgawa

Kodeks karny Komentarz Mozgawa

Marek Mozgawa

W komentarzu do kodeksu karnego czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów kodeksu karnego wsparte własną argumentacją autorów lub innych uznanych przedstawicieli doktryny prawa karnego oraz poglądami wyrażanymi w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych.W najnowszym wydaniu komentarza zostały omówone m.in. bardzo istotne zmiany dokonane ustawą z 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektóryc

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo karne materialne część ogólna

Prawo karne materialne część ogólna

Marek Mozgawa

Publikacja z prawa karnego materialnego jest skierowana przede wszystkim do studentów wydziałów prawa i administracji, a także praktyków głównie aplikantów sądowych, prokuratorskich, adwokackich i radcowskich. Książka stanowi kompletny i aktualny - z uwzględnieniem wszystkich nowelizacji kodeksu karnego od czasu ukazania się poprzedniego wydania - wykład części ogólnej prawa karnego, który obejmuje: wiadomości wstępne, naukę o ustawie karnej, naukę o przestępstwie oraz nau

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska