Magdalena Budyn Kulik

- Kodeks wykroczeń Komentarz Daniluk


Kodeks wykroczeń Komentarz Daniluk

Kodeks wykroczeń Komentarz Daniluk

Komentarze Kompaktowe

Kodeks wykroczeń. Komentarz jest najobszerniejszym, z dostępnych na rynku, omówieniem ustawy z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń. Znaczna objętość tego dzieła umożliwiła szczegółowe i wszechstronne omówienie wielu problemów praktycznych, które ujawniają się w procesie wykładni Kodeksu wykroczeń, jak również odniesienie się do licznych kwestii natury teoretycznej. Publikacja o

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 267.49 zł 299

Kodeks karny Komentarz Mozgawa

Kodeks karny Komentarz Mozgawa

Magdalena Budyn Kulik

W komentarzu do kodeksu karnego na 2019 rok czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów Kodeksu karnego. Omawiane kwestie zostały opatrzone własną argumentacją autorów lub innych uznanych przedstawicieli doktryny prawa karnego oraz poglądami wyrażanymi w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. W najnowszym wydaniu

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 158.39 zł 199

Kodeks karny Komentarz Mozgawa

Kodeks karny Komentarz Mozgawa

Marek Mozgawa

W komentarzu do kodeksu karnego czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów kodeksu karnego wsparte własną argumentacją autorów lub innych uznanych przedstawicieli doktryny prawa karnego oraz poglądami wyrażanymi w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych.W najnowszym wydaniu komentarza zostały omówone m.in. bardzo

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 186.99 zł 239

Prawo karne materialne część ogólna

Prawo karne materialne część ogólna

Marek Mozgawa

Publikacja z prawa karnego materialnego jest skierowana przede wszystkim do studentów wydziałów prawa i administracji, a także praktyków głównie aplikantów sądowych, prokuratorskich, adwokackich i radcowskich. Książka stanowi kompletny i aktualny - z uwzględnieniem wszystkich nowelizacji kodeksu karnego od czasu ukazania się poprzedniego wydania - wykład części ogólnej prawa karne

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska