Magdalena Majdrowicz Dmitrzak

- Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów rozchodów środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z komentarzem 2019


Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów i rozchodów

Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów rozchodów środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z komentarzem 2019

Magdalena Majdrowicz Dmitrzak

Książka Szczegółowa klasyfikacja dochodów , wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019 r. (Dz.U. poz. 1363). W komentarzu z przykładami znajdziesz: ujednolicony tekst klasyfikacji z zaznaczeniem zmian wprowadzonych nowelizacją z dnia

Wydawnictwo: Obywatelskie Stowarzyszenie Ostoja w Z wierzyńcu

Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

Szczegółowa klasyfikacja dochodów 2019 wydatków przychodów i rozchodów

Magdalena Majdrowicz Dmitrzak

Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniami Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. (Dz.U. poz. 1393) oraz z dnia 5 lutego 2019 r. (Dz.U. poz. 257). W książce: - ujednolicony tekst klasyfikacji z zaznaczeniem zmian wprowadzonych nowelizacj

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów i rozchodów

Szczegółowa klasyfikacja 2019 dochodów wydatków przychodów i rozchodów

Magdalena Majdrowicz Dmitrzak

Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniami Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. (Dz.U. poz. 1393) oraz z dnia 5 lutego 2019 r. (Dz.U. poz. 257). W książce: - ujednolicony tekst klasyfikacji z zaznaczeniem zmian wprowadzonych nowelizacj

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów i rozchodów

Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów i rozchodów

Magdalena Majdrowicz Dmitrzak

Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem MF z dnia 24 czerwca 2015 r. (Dz.U. poz. 931), z dnia 22 września 2015 r. (Dz.U. poz. 1470), z dnia 12 listopada 2015 r. (Dz.U. poz. 1978) oraz z dnia 23 lutego 2016 r. (Dz.U. poz. 242). W książce

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Szczegółowa klasyfikacja dochodów 2019

Szczegółowa klasyfikacja dochodów 2019

Magdalena Majdrowicz Dmitrzak

Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem MF z dnia 25 lipca 2016 r. (Dz.U. poz. 1121) obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 r. oraz rozporządzeniem MF z dnia 15 września 2016 r. (Dz.U. poz. 1504). W książce Szczegółowa klasyfikacja d

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Szczegółowa klasyfikacja 2019

Szczegółowa klasyfikacja 2019

Magdalena Majdrowicz Dmitrzak

Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. (rozporządzenia MF opublikowane w Dz.U: z 2016 r. poz. 1121, 2294 i z 2017 r. poz. 73, 162) oraz od 21 marca (z mocą od 1 marca) 2017 r. (rozporządzenie MF z dnia 14 marca 2017 r., Dz.U. poz.

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów 2019

Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów 2019

Magdalena Majdrowicz Dmitrzak

Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 207) z uwzględnieniem zmian obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 r. (rozporządzenie MF z dnia 29 sierpnia 2011 r., Dz.U. Nr 185, poz. 1098). W publikacji: szczegółowe tabele zawierające najczęściej występujące podziałki klasyfikacji odrębnie dla dochodów i wydatk

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów 2019

Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów 2019

Magdalena Majdrowicz Dmitrzak

Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 207) z uwzględnieniem zmian obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 r. (rozporządzenie MF z dnia 3 grudnia 2013 r., Dz.U. z 2013 r. poz. 1486 oraz rozporządzenie MF z dnia 4 grudnia 2013 r., Dz.U. z 2013 r. poz. 1487). W książce: - szczegółowe tabele zawierające najczęściej występujące podziałki klasyfikacji odrębnie dla dochodów i wydatków gmin oraz dochodów i wydatków powiatów;- zazna

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów 2019

Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów 2019

Magdalena Majdrowicz Dmitrzak

Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian obowiązujących od dnia 1 stycznia 2015 r. (rozporządzenie MF z dnia 16 grudnia 2014 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 1952). W opracowaniu wykorzystano opinie i uchwały regionalnych izb obrachunkowych, które stanowią niezbędną

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK