Marchwicki Wojciech

- Odpowiedzialność dyscyplinarna etyka zawodowa adwokatów i radców prawnych Orzecznictwo


Odpowiedzialność dyscyplinarna etyka zawodowa adwokatów i radców prawnych Orzecznictwo

Odpowiedzialność dyscyplinarna etyka zawodowa adwokatów i radców prawnych Orzecznictwo

Marchwicki Wojciech

Zbiór obejmuje m.in. orzeczenia dotyczące kluczowych kwestii, jak tajemnica zawodowa, konflikt interesów, immunitet zawodowy, wolność słowa czy odpowiedzialność odszkodowawcza pełnomocnika. Część I zawiera wybór orzeczeń TK, SN, sądów apelacyjnych oraz sądów administracyjnych, prezentujący przede wszystkim orzeczenia z okresu po 1989 r. W części II zbioru zamieszczono z kolei

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 131.99 zł 149

Odpowiedzialność dyscyplinarna oraz etyka zawodowa adwokatów i radców prawnych

Odpowiedzialność dyscyplinarna oraz etyka zawodowa adwokatów i radców prawnych

Marchwicki Wojciech

Na uwagę i uznanie zasługuje przyjęta przez Autorów metodologia prezentowania orzeczeń. Autorzy zadali sobie trud selekcji "zbędnych", pobocznych z punktu widzenia etyki i odpowiedzialności zawodowej części orzeczeń i przedstawiają tylko te ich fragmenty, które są kluczowe dla deontologii zawodowej. Nierzadko dla uchwycenia tych istotnych treści Autorzy uciekają się do syntetycznyc

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck