Marcin Śledzikowski

- Wystąpienie wspólnika ze spółki aspekty prawno-podatkowe


Wystąpienie wspólnika ze spółki aspekty prawno-podatkowe

Wystąpienie wspólnika ze spółki aspekty prawno-podatkowe

Marcin Śledzikowski

Książka z wzorami dokumentów i orzecznictwem (z suplementem elektronicznym). Wystąpienie wspólnika – niezależnie od przyczyn – zawsze będzie skutkowało określonymi konsekwencjami zarówno na gruncie prawnym, jak i podatkowym. Każdy przypadek wystąpienia wspólnika ze spółki warto przeanalizować indywidualnie, ponieważ następstwa tego zdarzenia nie zawsze będą takie same. W publikacji omówione zostały różne przypadki wystąpienia wspólnika ze spółki, w tym spółki os

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwa osoby fizycznej praktyczny komentarz problemowy

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwa osoby fizycznej praktyczny komentarz

Marcin Śledzikowski

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej wprowadza nowe, nieznane wcześniej rozwiązania w polskim prawie. Ich celem jest zapewnienie możliwie płynnego przekazania firmy następcom przedsiębiorcy na wypadek jego śmierci. Autorzy publikacji skupili się nie tylko na skomentowaniu nowych rozwiązań prawnych zawartych w ustawie o zarządzie sukcesyjnym, wiele uwagi poświęcono również omówieniu zmian w innych, powiązanych przepisach prawa, w tym m.in.: Kodeksie

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

For took: 389.715ms