Marcin Borkowski

- Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością aspekty działania zarządu w spółce z o.o.


Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością aspekty działania zarządu w spółce z o.o.

Marcin Borkowski

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Aspekty praktyczne. Publikacja zwraca uwagę na praktyczne aspekty działania zarządu w spółce z o.o. i wyjaśnia zasady związane z funkcjonowaniem zarządu - jako organu osoby prawnej. Autor stara się rozwiać wątpliwości interpretacyjne występujące na styku stosowania przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz przepisów zawartych w innych aktach prawnych, w tym w Kodeksie cywilnym. Odnosi się to w szczególności do praktycznych

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Egzamin na doradcę podatkowego Testy

Egzamin na doradcę podatkowego Testy

Marcin Borkowski

Nowe pytania egzaminacyjne od 2019 roku. Wykaz obowiązujących od 1.03.2019 r. pytań egzaminacyjnych do nowego egzaminu na doradcę podatkowego. Publikacja stanowi wykaz obowiązujących od 1.03.2019 r. pytań egzaminacyjnych do nowego egzaminu na doradcę podatkowego. Pytania zostały opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego i opublikowane w załączniku do uchwały Nr 2/VII/2019 z 17.01.2019 r. W książce zawarto: 1492 pytania egzaminacyjne ze wska

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska