Marcin Dziurda

- Szczególna zdolność sądowa


Szczegolna-zdolnosc-sadowa.jpg

Szczególna zdolność sądowa

Marcin Dziurda

W monografii przeanalizowano problemy praktyczne związane z udziałem w postępowaniu cywilnym struktur wyposażonych w szczególną zdolność sądową, czyli struktur niemających zdolności prawnej, którym zdolność sądowa przysługuje na podstawie przepisów odrębnych od art. 64 k.p.c. Są nimi niesamodzielne jednostki organizacyjne, organy, a nawet funkcje. W publikacji autor przedstawi

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 0.00 zł 0