Marcin Nowak

- Ochrona danych osobowych w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych


Ochrona danych osobowych w spółdzielni i wspólnocie mieszkaniowej

Ochrona danych osobowych w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych

Marcin Nowak

Praktyczny komentarz do RODO oraz nowej ustawy o ochronie danych osobowych, z uwzględnieniem specyfiki wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych- Udostępnianie dokumentów zawierających dane osobowe, np. koszty rozliczeń członków kopie uchwał rady nadzorczej w sprawie wysokości wynagrodzenia prezesa zarządu, pozostałym członkom wspólnoty lub spółdzielni- Udostępnianie danych osobowych lub dokumentów członków osobom trzecim, np. bankom, małżonkom, wierzycielom- Przechowywanie a

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck