Marcin Walasik

- Nadużycie prawa procesowego cywilnego


Nadużycie prawa procesowego cywilnego

Nadużycie prawa procesowego cywilnego

Marcin Walasik

Problematyka nadużycia prawa procesowego cywilnego do tej pory nie doczekała się w nauce systemowego opracowania. Prezentowany zbiór artykułów próbuje wypełnić tę lukę. W książce zamieszczono większość wystąpień wygłoszonych podczas obrad Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, który odbył się w dniach 21–24 września 2017 r. w Prusimiu niedalek

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 99.63 zł 129

Notarialne tytuły egzekucyjne

Notarialne tytuły egzekucyjne

Andrzej Marciniak

Zasadniczym celem tego opracowania jest przedstawienie niezbędnych dla potrzeb legislacyjnych teoretycznych podstaw dopuszczalności kreowania pozasądowych tytułów egzekucyjnych, z uwzględnieniem ich kontekstu historycznego, prawno-porównawczego oraz konstytucyjnego. Historyczne uwarunkowania normatywnej kreacji takich tytułów a także ich funkcjonowania w obrocie prawnym pozwoli – jak s

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 104.09 zł 119

System Prawa Procesowego Cywilnego Tom 5

System Prawa Procesowego Cywilnego Tom 5

Tadeusz Ereciński

Kolejny tom Systemu Prawa Procesowego Cywilnego, który dotyczy postępowania zabezpieczającego w postępowaniu cywilnym. W postępowaniu zabezpieczającym dokonuje się zabezpieczenia roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym, co jest przesłanką należytej i w pełni skutecznej ochrony prawnej. W opracowaniu przedstawiono problematykę zabezpieczenia roszczeń w postępowaniu cywilnym

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Analogia w prawie procesowym cywilnym Walasik

Analogia w prawie procesowym cywilnym Walasik

Marcin Walasik

Kompleksowe opracowanie problematyki zastosowania tej instytucji z próbą rekonstrukcji teoretycznego modelu, który mógłby stanowić punkt odniesienia w procesie ustalania za pomocą analogii podstaw prawnych konkretnych rozstrzygnięć formułowanych na potrzeby postępowania cywilnego. W publikacji omówiono pojęcie prawa procesowego cywilnego oraz scharakteryzowano normy należące do tego

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Proces Cywilny Nauka kodyfikacja praktyka

Proces Cywilny Nauka kodyfikacja praktyka

Paweł Grzegorczyk

W związku ze zbliżającym się Jubileuszem, w gronie uczniów Profesora powstała myśl uhonorowania osoby i osiągnięć tak znamienitego Jubilata. Inicjatywa ta spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem środowiska przyjaciół i współpracowników Profesora, w tym również władz dziekańskich, które nie szczędziły jej wszelkiego wsparcia. Poczytujemy to za wyraz szacunku i uznania, j

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska