Marciniak Lidia

- Wzory pism i dokumentów Karta Nauczyciela i Kodeks pracy


Wzory pism i dokumentów Karta Nauczyciela i Kodeks pracy

Wzory pism i dokumentów Karta Nauczyciela i Kodeks pracy

Marciniak Lidia

Publikacja zawiera około 440 wzorów oraz przykładów pism i dokumentów najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, przygotowanych na podstawie obowiązujacych przepisów prawnych, m.in.: - ustawy - Prawo oświatowe oraz przepisów wprowadzających Prawo oświatowe, - ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, - Karty Nauczyciela, - Kodeksu pracy. Wzory dotyczą takich zagadnień, jak: - prawo pracy nauczycieli, w tym nawiązanie, rozwiązanie, ograniczenie zatrudnienia, przeniesienie słu

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu

Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu

Marciniak Lidia

Publikacja Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu omawia regulacje wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej obowiązującym od 1 września 2017 r. Konieczność przyjęcia nowego rozporządzenia wynikła z uchylenia art. 35 ust. 6 i in. przepisów ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty, dotyczących nadzoru pedagogicznego w ramach systemu oświaty, i przeniesienia tych regulacji do ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Arkusz organizacji pracy przedszkola

Arkusz organizacji pracy przedszkola

Marciniak Lidia

Arkusz organizacji to jeden z podstawowych dokumentów określających zasady funkcjonowania przedszkoli. Jest opracowywany na dany rok szkolny i zawiera przede wszystkim określenie liczby oddziałów w danym przedszkolu, godzin zajęć oraz przydział tych godzin poszczególnym nauczycielom. Sporządzenie arkusza, począwszy od roku szkolnego 2017/2018 i lata następne różni się od sposobu ustalonego w dotychczasowych regulacjach. W opracowaniu omówiono: - nowe podstawy prawne opracowania

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Arkusz organizacji pracy szkoły

Arkusz organizacji pracy szkoły

Marciniak Lidia

Arkusz organizacji to jeden z podstawowych dokumentów określających zasady funkcjonowania szkoły i placówki oświatowej. Jest opracowywany na dany rok szkolny i zawiera przede wszystkim określenie liczby oddziałów w danej szkole, godzin zajęć oraz przydział tych godzin poszczególnym nauczycielom. Sporządzenie arkusza, począwszy od roku szkolnego 2017/2018 i lata następne różni się od sposobu ustalonego w dotychczasowych regulacjach. W opracowaniu omówiono: - nowe podstawy praw

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Dotacje oświatowe po zmianach

Dotacje oświatowe po zmianach

Piszko Agata

Nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych wprowadza szereg zmian m.in. w sposobie finansowania zadań z zakresu oświaty. Publikacja Dotacje oświatowe po zmianach omawia najnowsze zmiany dotyczące: - sposobu podziału subwencji oświatowej; - zasad udzielania dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych; - dotacji podręcznikowej (wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe) - jej wykorzystania i

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Statut branżowej szkoły I stopnia i szkoły policealnej po reformie oświaty

Statut branżowej szkoły I stopnia i szkoły policealnej po reformie oświaty

Morąg Leszek

Dowiedz się kto i kiedy przygotowuje statut szkoły branżowej I stopnia i szkoły policealnej. Sprawdź jakie przepisy prawne stanowią podstawę opracowania i uchwalenia statutu. Dowiedz się w jaki sposób poprawnie przygotować statut szkoły branżowej I stopnia i szkoły policealnej (z uwzględnieniem zasad techniki prawodawczej). Upewnij się jaką strukturę powinien mieć statut, w jaki sposób poprawnie zredagować jego zapisy, w jaki sposób należy dokonywać w nim zmian. Opracowani

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Przekształcanie szkół i zespołów z mocy prawa w okresie reformy ustroju szkolnego

Przekształcanie szkół i zespołów z mocy prawa w okresie reformy ustroju szkolnego

Marciniak Lidia

Publikacja Przekształcanie szkół i zespołów z mocy prawa w okresie reformy ustroju szkolnego - procedura, wzory uchwał, terminy przedstawia zadania, jakie ustawodawca przewidział w ustawie z 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe dla organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przekształcania szkół i zespołów prowadzonych przez te jednostki w całym okresie reformy ustroju szkolnego. Opracowanie ukazując poszczególne zadania organów właściwy

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Statut przedszkola po reformie oświaty

Statut przedszkola po reformie oświaty

Marciniak Lidia

Statut przedszkola po reformie oświaty prezentuje praktyczne aspekty dotyczące opracowywania i uchwalania statutu przedszkola. W publikacji omówiono takie zagadnienia, jak: - miejsce statutu w hierarchii źródeł prawa, - przepisy prawne stanowiące podstawę opracowania i uchwalenia statutu, - formalne zasady opracowania statutu, oparte na Zasadach techniki prawodawczej, - struktura statutu, a także sposób redagowania jego przepisów, - sposób dokonywania zmian w statucie. W opracowaniu

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Statut szkoły podstawowej po reformie oświaty

Statut szkoły podstawowej po reformie oświaty

Marciniak Lidia

Statut szkoły podstawowej po reformie oświaty prezentuje praktyczne aspekty dotyczące opracowywania i uchwalania statutu szkoły. W publikacji omówiono takie zagadnienia, jak: - miejsce statutu w hierarchii źródeł prawa, - przepisy prawne stanowiące podstawę opracowania i uchwalenia statutu, - formalne zasady opracowania statutu, oparte na Zasadach techniki prawodawczej, - struktura statutu, a także sposób redagowania jego przepisów, - sposób dokonywania zmian w statucie. W opracowa

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Wzory dokumentów ustawa o systemie oświaty prawo oświatowe i przepisy wprowadzające

Wzory dokumentów ustawa o systemie oświaty, prawo oświatowe i przepisy wprowadzające

Gawroński Krzysztof

Publikacja zawiera 414 wzorów oraz przykładów pism i dokumentów najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, przygotowanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym nową ustawę – Prawo oświatowe, ustawę – Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe, czy ustawę o systemie oświaty. Prezentowane wzory dotyczą m.in. takich zagadnień, jak:- zakładanie, prowadzenie, likwidacja szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych, – przekształcanie publicznych szkół i zespo

Wydawnictwo: Wolters Kluwer