Marek Andrzejewski

- Prawna ochrona rodziny skrypt dla studentów pedagogiki i innych nauk społecznych


Prawna ochrona rodziny skrypt dla studentów pedagogiki i innych nauk społecznych

Prawna ochrona rodziny skrypt dla studentów pedagogiki i innych nauk społecznych

Marek Andrzejewski

Podręcznik jest adresowany do studentów pedagogiki, zwłaszcza studiów sprofilowa­nych ku pedagogice opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, ale też pracy socjalnej, socjologii, psychologii, a także słuchaczy studiów podyplomowych dotyczących tych ob­szarów wiedzy. W programach studiów na tych kierunkach są prowadzone zajęcia dotyczące prawnych aspektów funkcjonowania rodzi­ny, a na resocjalizacji (chociaż nie tylko) również z zakresu prawa karnego i postępowania w spr

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo rodzinne i opiekuńcze Andrzejewski

Prawo rodzinne i opiekuńcze Andrzejewski

Andrzejewski Marek

Skrypty Becka prezentują obszerną i doniosłą merytorycznie nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przygotowana przez zespół problemowy prawa rodzinnego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Seria „Skrypty Becka” przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybka i efektywna naukę. W Skrypcie „Prawo rodzinne

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck