Marek Bojarski

- Kodeks wykroczeń Komentarz Bojarski


Kodeks wykroczeń Komentarz Bojarski

Kodeks wykroczeń Komentarz Bojarski

Komentarze Becka

Komentarz do kodeksu wykroczeń autorstwa wybitnych specjalistów – praktyków w poruszanej tematyce, prof. dr hab. Marka Bojarskiego oraz prof. dr hab. Wojciecha Radeckiego, stanowi wyczerpujące omówienie ustawy z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń. Komentarz zawiera szczegółową wykładnię przepisów z zakresu prawa wykroczeń. W komentarzu omówiono zagadnienia dotyczące, m.in.:- zasad odpowiedzialności za wykroczenia,- kar i środków karnych,- warunkowego zawieszenia wykonania kary

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Szczególne dziedziny prawa karnego Bojarski

Szczególne dziedziny prawa karnego Bojarski

Marek Bojarski

Tom 11 Systemu Prawa Karnego, pod redakcją prof. dr hab. Marka Bojarskiego, pt. Szczególne dziedziny prawa karnego prezentuje w sposób wyczerpujący problematykę prawa karnego skarbowego, prawa karnego wojskowego oraz pozakodeksowego prawa karnego.W niniejszej publikacji, składającej się z 11 rozdziałów kompleksowo i precyzyjnie, w oparciu o najnowszy stan prawny (ale również dokonując analizy prawno-porównawczej) i aktualne orzecznictwo, a także poglądy doktryny omówiona został

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo karne materialne Część ogólna i szczególna

Prawo karne materialne Część ogólna i szczególna

Marek Bojarski

W podręczniku Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna zostały omówione najważniejsze kwestie z zakresu tej dziedziny - od zagadnień wstępnych, nauki o przestępstwie, aż po naukę o karze, środkach karnych i zasadach ich wymiaru. W części szczególnej przedstawiono konkretne typy przestępstw, m.in. przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, wolności, wymiarowi sprawiedliwości, obrotowi gospodarczemu oraz obrotowi pieniędzmi i papierami wa

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym Tom 8 System Prawa Karnego

Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym Tom 8 System Prawa Karnego

System Prawa Karnego

Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym Tom 8 System Prawa Karnego. Tom 8 Systemu Prawa Karnego został poświęcony przestępstwom przeciwko państwu i dobrom zbiorowym. Jest to obszerne opracowanie, które ze względu na odniesienie do najnowszego orzecznictwa oraz poglądów doktryny stanowi niezbędną pomoc w pracy zarówno obrońców w sprawach karnych, sędziów, jak i organów ścigania. Publikacja, w oparciu o systematykę Kodeksu Karnego prezentuje i szeroko omawia przest

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo karne materialne część ogólna i szczególna

Prawo karne materialne część ogólna i szczególna

Marek Bojarski

W podręczniku Prawo karne materialne Część ogólna i szczególna zostały omówione najważniejsze kwestie z zakresu tej dziedziny - od zagadnień wstępnych, nauki o przestępstwie, po naukę o karze, środkach karnych i zasadach ich wymiaru. W części szczególnej przedstawiono konkretne typy przestępstw, m.in. przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, wolności, wymiarowi sprawiedliwości, obrotowi gospodarczemu oraz obrotowi pieniędzmi i papierami wartoś

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo karne materialne część ogólna i szczególna

Prawo karne materialne część ogólna i szczególna

Marek Bojarski

W podręczniku Prawo karne materialne Część ogólna i szczególna zostały omówione najważniejsze kwestie z zakresu tej dziedziny od zagadnień wstępnych, nauki o przestępstwie, aż do nauki o karze, środkach karnych i zasadach ich wymiaru. W części szczególnej przedstawiono konkretne typy przestępstw, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, wolności, wymiarowi sprawiedliwości, obrotowi gospodarczemu oraz obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowy

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Kodeks wykroczeń Komentarze Becka

Kodeks wykroczeń Komentarze Becka

Radecki Wojciech

Książka stanowi nieodzowną pomoc dla praktyków, w szczególności sędziów, prokuratorów, obrońców oraz stron i innych uczestników postępowania karnego, doktorantów, studentów i aplikantów zawodów prawniczych. Aktualne wydanie komentarza wzbogacono o najnowsze orzecznictwo oraz dorobek judykatury i doktryny w przedmiotowym zakresie, w tym m.in.: - wyrok SN z 18.4.2013 r. w sprawie ukarania właściciela pojazdu za przekroczenie prędkości na podstawie zapisu z fotoradaru, - wyrok

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks wykroczeń Komentarze Becka

Kodeks wykroczeń Komentarze Becka

Wojciech Radecki

Od 4. wydania naszego Komentarza do Kodeksu wykroczeń minęły cztery lata. W tym czasie Kodeks wykroczeń doczekał się dwóch tekstów jednolitych pierwszy z nich (Dz.U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756 ze zm.) był już czterokrotnie nowelizowany; ostatnią ustawą z 5.11.2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 206, poz. 1589 ze zm.) zmieniono p

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Prawo karne materialne Podręczniki LexisNexis

Prawo karne materialne Podręczniki LexisNexis

Marek Bojarski

Podręcznik jest adresowany do studentów wydziałów prawa i administracji, a także do praktyków #8212; aplikantów sądowych, prokuratorskich i adwokackich. Przejrzysty układ opracowania ułatwia zrozumienie sensu i znaczenia obowiązujących rozwiązań ustawowych w kontekście poprzednich kodeksów karnych. Bogate orzecznictwo wyjaśnia problemy nasuwające się w toku stosowania przepisów prawa karnego.

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

For took: 346.000ms