Marek Bojarski

- Kodeks wykroczeń Komentarz Bojarski


kodeks-wykroczen-2015-komentarz-bojarski.jpg

Kodeks wykroczeń Komentarz Bojarski

Komentarze Becka

Komentarz do kodeksu wykroczeń autorstwa wybitnych specjalistów – praktyków w poruszanej tematyce, prof. dr hab. Marka Bojarskiego oraz prof. dr hab. Wojciecha Radeckiego, stanowi wyczerpujące omówienie ustawy z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń. Komentarz zawiera szczegółową wykładnię przepisów z zakresu prawa wykroczeń. W komentarzu omówiono zagadnienia dotyczące, m.in.:- zasad

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 237.59 zł 269

ksiazka-z-prawa-materialnego-karnego.jpg

Prawo karne materialne Część ogólna i szczególna

Marek Bojarski

W podręczniku Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna zostały omówione najważniejsze kwestie z zakresu tej dziedziny - od zagadnień wstępnych, nauki o przestępstwie, aż po naukę o karze, środkach karnych i zasadach ich wymiaru. W części szczególnej przedstawiono konkretne typy przestępstw, m.in. przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, wo

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 60.83 zł 79

system-prawa-karnego-ksiazki.jpg

Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym Tom 8 System Prawa Karnego

System Prawa Karnego

Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym Tom 8 System Prawa Karnego. Tom 8 Systemu Prawa Karnego został poświęcony przestępstwom przeciwko państwu i dobrom zbiorowym. Jest to obszerne opracowanie, które ze względu na odniesienie do najnowszego orzecznictwa oraz poglądów doktryny stanowi niezbędną pomoc w pracy zarówno obrońców w sprawach karnych, sędziów, jak i organów

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 341.54 zł 399

Szczegolne-dziedziny-prawa-karnego-Bojarski.jpg

Szczególne dziedziny prawa karnego Bojarski

Marek Bojarski

Tom 11 Systemu Prawa Karnego, pod redakcją prof. dr hab. Marka Bojarskiego, pt. Szczególne dziedziny prawa karnego prezentuje w sposób wyczerpujący problematykę prawa karnego skarbowego, prawa karnego wojskowego oraz pozakodeksowego prawa karnego.W niniejszej publikacji, składającej się z 11 rozdziałów kompleksowo i precyzyjnie, w oparciu o najnowszy stan prawny (ale również dokonując

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 342.39 zł 399

prawo-karne-materialne-bojarski-ksiazka.jpg

Prawo karne materialne część ogólna i szczególna

Marek Bojarski

W podręczniku Prawo karne materialne Część ogólna i szczególna zostały omówione najważniejsze kwestie z zakresu tej dziedziny - od zagadnień wstępnych, nauki o przestępstwie, po naukę o karze, środkach karnych i zasadach ich wymiaru. W części szczególnej przedstawiono konkretne typy przestępstw, m.in. przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, wolnoś

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

LNPW-1027-4x_1.jpg

Prawo karne materialne część ogólna i szczególna

Marek Bojarski

W podręczniku Prawo karne materialne Część ogólna i szczególna zostały omówione najważniejsze kwestie z zakresu tej dziedziny od zagadnień wstępnych, nauki o przestępstwie, aż do nauki o karze, środkach karnych i zasadach ich wymiaru. W części szczególnej przedstawiono konkretne typy przestępstw, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, wolności, w

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

kodeks-wykroczen-2013-komentarz-bojarski.jpg

Kodeks wykroczeń Komentarze Becka

Radecki Wojciech

Książka stanowi nieodzowną pomoc dla praktyków, w szczególności sędziów, prokuratorów, obrońców oraz stron i innych uczestników postępowania karnego, doktorantów, studentów i aplikantów zawodów prawniczych. Aktualne wydanie komentarza wzbogacono o najnowsze orzecznictwo oraz dorobek judykatury i doktryny w przedmiotowym zakresie, w tym m.in.: - wyrok SN z 18.4.2013 r. w sprawie u

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

kodeks-wykroczen-2011-komentarz-becka.jpg

Kodeks wykroczeń Komentarze Becka

Wojciech Radecki

Od 4. wydania naszego Komentarza do Kodeksu wykroczeń minęły cztery lata. W tym czasie Kodeks wykroczeń doczekał się dwóch tekstów jednolitych pierwszy z nich (Dz.U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756 ze zm.) był już czterokrotnie nowelizowany; ostatnią ustawą z 5.11.2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

LNPW-1027-3x.jpg

Prawo karne materialne Podręczniki LexisNexis

Marek Bojarski

Podręcznik jest adresowany do studentów wydziałów prawa i administracji, a także do praktyków #8212; aplikantów sądowych, prokuratorskich i adwokackich. Przejrzysty układ opracowania ułatwia zrozumienie sensu i znaczenia obowiązujących rozwiązań ustawowych w kontekście poprzednich kodeksów karnych. Bogate orzecznictwo wyjaśnia problemy nasuwające się w toku stosowania przepisów

Wydawnictwo: LexisNexis Polska