Marek Młodecki

- Karta Nauczyciela Komentarz


komentarz-karta-nauczyciela.jpg

Karta Nauczyciela Komentarz

Marek Młodecki

Szczegółowy komentarz do wszystkich artykułów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967) dedykowany pracownikom oświaty. Stan prawny – 1 września 2018 roku. W komentarzu uwzględniono ważne zmiany wprowadzone ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w tym m.in.:- zmiany w zakresie oceny pracy nauczyciela,- obowią

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 153.99 zł 189

karta-nauczyciela-komentarz-do-zmian-ujednolicony-tekst-ustawy.jpg

Karta Nauczyciela komentarz do zmian ujednolicony tekst ustawy

Marek Młodecki

Ustawą z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wprowadzono szereg ważnych zmian w Karcie Nauczyciela obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 r., 1 września 2018 r., 1 stycznia 2019 r. oraz 1 września 2020 r. W publikacji omówiono zmiany dotyczące:- awansu zawodowego, w tym: zmiany w zakresie oceny pracy nauczyciela, wydłużenie czasu koniecznego dla uzyskania kolejne

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 118.79 zł 157.5