Marek Rotkiewicz

- Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020


Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020

Podatkowe Teksty Ustaw Becka

Celem publikacji jest dostarczenie specjalistycznej oraz aktualnej wiedzy o sporządzaniu sprawozdawczości finansowej i rozliczeń podatkowych (m.in. CIT, PIT, VAT). Takie dualne podejście do zamknięcia rocznego niewątpliwe stanowi wartość dodaną dla praktyków życia gospodarczego. Książka zawiera omówienie zmian, które weszły w życie w 2019 r. i 2020 r. i mają wpływ na zamknięcie podatkowe 2020 r. Omawia wpływ epidemii COVID-19 za sporządzenie sprawozdania finansowego oraz de

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych + płyta CD

Piotr Walczak

Książka, która kompleksowo podejmuje tematkę dokumentacji wewnętrznej w jednostkach sektora publicznego oraz zawiera aż 190 gotowych instrukcji, zarządzeń, regulaminów oraz innych dokumentów uwzględniających aktualny stan prawny. Wyróżnikiem tej publikacji jest: Przegląd i szczegółowe omówienie zmian księgowych i budżetowych wprowadzonych m.in. przez tarcze antykryzysowe ważne dla sektora finansów publicznych. Przedstawienie i omówienie procedur, regulaminów, instrukcji,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kadry i płace w jednostkach samorządowych

Kadry i płace w JST. Umowa o pracę. Nabór. Wynagrodzenie. Czas pracy. Oceny okresowe. Wzory dokumentów

Marek Rotkiewicz

Książka przede wszystkim obejmuje przepisy wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych, ale w szerokim zakresie omawiane są w niej również w sposób praktyczny regulacje stosowane do pracowników samorządowych, a wynikające z przepisów Kodeksu pracy, ustawy o czasie pracy kierowców czy też postanowień „Tarcz antywirusowych". Zatrudnianie pracowników samorządowych wiąże się z licznymi problemami praktycznymi. Stąd w książce znalazło się wiele przykładów w formie o

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Instrukcje księgowe i podatkowe 2020

Instrukcje księgowe i podatkowe 2021 + płyta CD z 153 wzorami dokumentów

Hołda Artur

Generalnie sytuacja gospodarcza związana z pandemią Covid-19 spowodowała niepewność co do kontynuowania działalności. Warto więc przygotować Instrukcję w sprawie testów na utratę wartości. Zmieniające się ceny rynkowe i związane z tym benchmarki spowodowały konieczność aktualizacji dokumentacji cen transferowych – w zakresie tej tematyki warto również pamiętać o komunikacie Ministerstwa Finansów opublikowanym w dniu 7.2.2020 informującym, że przepisy Obwieszczenia z 2

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych 130 gotowych instrukcji zarządzeń regulaminów

Piotr Walczak

Jeżeli jesteś kierownikiem jednostki sektora finansów publicznych, sekretarzem, skarbnikiem, głównym księgowym, lub też osobą odpowiedzialną za prowadzenie gospodarki finansowej jednostki, to na bazie tej książki wyd. Beck będziesz mógł uzupełnić i zmodyfikować obowiązujące w jednostce instrukcje i procedury – wykorzystując gotowe rozwiązania, zgodnie z nowymi przepisami związane z:- polityką rachunkowości,- kontrolą zarządczą,- zamówieniami publicznymi,- gospodark

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Instrukcje księgowe i podatkowe 2020

Instrukcje księgowe i podatkowe 2021 Beck Hołda Planowany termin wydania Lipiec 2021 roku

Artur Hołda

Rok 2020 przyniósł kolejne liczne zmiany podatkowe, rachunkowe, płacowe i finansowe, w szczególności związane z kolejnymi tarczami antykryzysowymi. W związku z tym pojawiała się konieczność przygotowania nowych procedur, instrukcji, regulaminów oraz zaktualizowania tych już istniejących w jednostce. Generalnie sytuacja gospodarcza związana z pandemią Covid-19 spowodowała niepewność co do kontynuowania działalności. Warto więc przygotować Instrukcję w sprawie testów na u

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Podróże służbowe

Podróże służbowe Komentarz do przepisów z przykładami rozliczeń

Marek Rotkiewicz

Książka obejmuje swoim zakresem wszystkie aspekty związane z wyjazdami służbowymi pracowników. Wyjazdy takie, powszechnie występujące, pociągają za sobą bardzo liczne problemy. W niniejszej publikacji czytelnik otrzymuje odpowiedzi na znaczną część tych wątpliwości. Omówione w niej zostały wszystkie aspekty delegacji, takie jak: pojęcie podróży służbowej, odrębne pojęcie podróży kierowców i konsekwencje takiego wyodrębnienia, problematyka rozliczania czasu pracy po

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Instrukcje księgowe i podatkowe 2020

Instrukcje księgowe i podatkowe Hołda zmiany w podatkach CIT PIT VAT i Ordynacji podatkowej

Hołda Artur

Rok 2019 przyniósł kolejne liczne zmiany podatkowe. W zakresie CIT i PIT mamy do czynienia z odpowiednio 8 oraz 13 nowelizacjami. W zakresie VAT i Ordynacji podatkowej zmiany nie są już tak liczne, ale bardzo istotne, np. opodatkowanie bonów, ulga na złe długi, interpretacje indywidualne, kwestia schematów podatkowych. Zmiany objęły też kwestie prawa bilansowego, kadr, płac, PFRON. Uwzględniająca najnowsze zmiany publikacja Instrukcje księgowe i podatkowe 2019 przedstawia: 66 za

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Vademecum głównego księgowego

Vademecum głównego księgowego jednostki finansów publicznych + płyta CD

Monika Kaczurak Kozak

W książce przedstawiamy „fundamenty” księgowe i finansowe, które pozwolą księgowym zrozumieć nawet najtrudniejsze zagadnienia oraz wyjaśnią specyficzne dla sektora publicznego zagadnienia i pojęcia (np. plan finansowy, klasyfikacja budżetowa, przychody i rozchody itp.). Publikacja w sposób jasny i kompleksowy przedstawia sektor publiczny z perspektywy głównego księgowego, kładąc akcent na te kwestie, które określają status księgowego i jego obowiązki.Wyjaśnienia prez

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Instrukcje księgowe i podatkowe 2020

Instrukcje księgowe i podatkowe 2021 książka

Hołda Artur

W treści książki zawarte są zmiany w przepisach podatkowych od 1.1.2013 r. oraz znane zmiany od 1.4.2013 r. oraz 1.1.2014 r., w szczególności w zakresie obowiązku podatkowego VAT oraz faktur. Pierwsze rozdziały dotyczą procedur inwentaryzacyjnych, instrukcji kasowych oraz magazynowych. W kolejnych rozdziałach zaprezentowano algorytm obiegu dokumentów oraz szczegółowe instrukcje podatkowego księgowania wybranych aspektów funkcjonowania podmiotu gospodarczego. Uwagę zwrócono międ

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck