Marek Wierzbowski

- Prawo rynku kapitałowego Komentarz Wierzbowski


Prawo-rynku-kapitalowego-Komentarz-2014.jpg

Prawo rynku kapitałowego Komentarz Wierzbowski

Marek Wierzbowski

Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, autorstwa wybitnego grona specjalistów w poruszanej tematyce, pod redakcją prof. zw. dr hab. Marka Wierzbowskiego, dr Ludwika Sobolewskiego oraz dr hab. Pawła Wajdy stanowi najobszerniejsze na rynku (ok. 2250 s.) oraz wyczerpujące omówienie: ustawy z o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 371.28 zł 449

kpa-komentarz-hauser-wierzbowski.jpg

Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser

Roman Hauser

Komentarz stanowi wyczerpujące omówienie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jest to piąte wydanie Komentarza – uzupełnione i poprawione – które prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądów Apelacyjnych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Ponadto zostało uwzględni

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 283.54 zł 349

ksiazka-o-postepowaniu-administrcyjnym-wydawnictwa-beck.jpg

Postępowanie administracyjne Wierzbowski

Marek Wierzbowski

W podręczniku z postępowania administracyjnego zostały uwzględnione zmiany wynikające m.in. z ustawy z 7.4.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 935), która weszła w życie z dniem 1.6.2017 r.Kompleksowe, zwięzłe i przystępne omówienie wszystkich najważniejszych zagadnień dotyczących polskiego postępowania administracyjnego. Przewodnik pomagający zrozumieć istotę wprowadzonej nowelizacji

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 78.09 zł 99

LNPW-1031-5R.jpg

Prawo gospodarcze Zagadnienia administracyjnoprawne

Marek Wierzbowski

Podręcznik z prawa gospodarczego zawiera omówienie wszystkich najważniejszych kwestii związanych z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo gospodarcze lub administracyjne prawo gospodarcze. Wiedza z tego zakresu jest niezbędna każdemu prawnikowi zajmującemu się prawnymi aspektami działalności gospodarcze

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 58.29 zł 75

ustawa-planowaniu-zagospodarowaniu-przestrzennym-komentarz-wolters.jpg

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Komentarz

Arkadiusz Despot Mładanowicz

Komentarz przeznaczony dla pracowników samorządowych na co dzień zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, a także przedsiębiorców, którzy znajdą w niej cenne wskazówki m.in. w zakresie skutecznego ubiegania się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, także w przypadku ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Będzie również p

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 181.49 zł 239

ksiazka-ustawa-udostepnianiu-informacji-srodowisku-ochronie.jpg

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

Tomasz Filipowicz

Komentarz do ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.). Komentarz do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 142.99 zł 179

kodeks-postepowania-2016-wolters.jpg

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz

Knysiak Molczyk

Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego stanowi profesjonalne opracowanie zawierające tekst ustawy oraz obszerne objaśnienia ujęte w tezy. Komentarz zawiera kompleksowe omówienie procedury administracyjnej jurysdykcyjnej ogólnej. Autorzy w sposób przejrzysty wyjaśniają poszczególne instytucje postępowania administracyjnego, w szerokim zakresie omawiając orzecznictwo Trybuna

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks-administracyjnego-Komentarz-lex.jpg

Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Lex

Wróbel Andrzej

Autorzy dokonają w nim obszernej i wyczerpującej wykładni obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem dorobku doktryny oraz wieloletniego, w tym również niepublikowanego, orzecznictwa sądu najwyższego i naczelnego sądu administracyjnego. Komentarz wzbogacony zostanie o szczegółową bibliografię postępowania administracyjnego z lat 1927-2013. Komentarz przeznaczony jest dla sędziów

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawaplanowaniezagospodarowanie.jpg

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Komentarz Izdebski

Arkadiusz Despot Mładanowicz

Komentarze Lex z 2013 roku są adresowane do praktyków zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, w szczególności sędziów sądów administracyjnych, członków samorządowych kolegiów odwoławczych, adwokatów i radców prawnych, również architektom urbanistom w ich pracy zawodowej oraz przedstawicielom nauk rawnych i studentom prawa zainteresowanym poszerzeniem wiedz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

kpa-komentarz-2013-borkowski-kodeks.jpg

Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Borkowski Adamiak

Roman Hauser

W Komentarzu przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, trzynastym wydaniu komentarza czytelnik może się zapoznać z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą przedmiotu i orzecznictwem zarówno dotyczącym prawa polskiego, jak i europejskiego. W komentarzu znajdziesz praktyczne omówienie takich zagadnień jak: - postępowanie przed or

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck