Marek Wierzbowski

- MERITUM Inwestycje budowlane 2019 Omówienie realizacji inwestycji budowlanych


MERITUM Inwestycje budowlane

MERITUM Inwestycje budowlane 2019 Omówienie realizacji inwestycji budowlanych

Ewa Boguta

Książka stanowi praktyczne przedstawienie kluczowych zagadnień realizacji inwestycji budowlanych w aspekcie najczęściej pojawiających się problemów. Podzielona jest na następujące części:- opis przygotowania do procesu inwestycji budowlanych (od decyzji środowiskowej, analizę urbanistyczną, zasadę dobrego sąsiedztwa w ramach ustalania warunków zabudowy, po decyzję o warunkach zabudowy, z zastosowaniem reżimu specustaw, po projekt budowlany i zagadnienia odpowiedzialności pos

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz 2019 Hauser Wierzbowski

Duże Komentarze Becka

Praktyczny komentarz do ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.), będący profesjonalnym opracowaniem zawierającym tekst ustawy wraz z obszernie omówionymi tezami.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustrojowe Prawo administracyjne

Prawo administracyjne Wierzbowski Jagielski

Jacek Jagielski

Książka z prawa administracyjnego obejmuje niemal całość problematyki prawa administracyjnego, uwzględnia najnowszy dorobek doktryny i orzecznictwa. Czytelnik odnajdzie w książce wyd. Wolters m.in. zagadnienia dotyczące: struktury administracji publicznej i zasad jej funkcjonowania, kontroli administracji, statusu urzędników, podstawowych działów prawa materialnego, oraz problematykę związaną z integracją europejską. W celu ułatwienia nauki w książce z prawa administracyjne

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo budowlane Komentarz

Prawo budowlane Komentarz Wierzbowski omawia zmiany wprowadzone w 2019 i 2019 roku

Marek Wierzbowski

Komentarz do prawa budowlanego przeznaczony jest dla sędziów, adwokatów i radców prawnych, a także dla pracowników organów administracji publicznej – zarówno rządowej, jak i samorządowej – oraz faktycznych uczestników procesu budowlanego, w szczególności inwestorów. Będzie pomocny również pracownikom naukowym oraz studentom prawa i kierunków technicznych. W trzecim wydaniu komentarza do Prawa budowlanego znajdziesz m.in. omówienie zmian, które weszły w życie w 2017 i 20

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo administracyjne Wierzbowski Marek

Prawo administracyjne Wierzbowski Marek

Marek Wierzbowski

Książka z prawa administracyjnego wyd. Wolters przeznaczona jest zarówno dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych, jak i osób zainteresowanych problematyką organizacji administracji publicznej. W celu ułatwienia nauki wprowadzono dodatkowe pogrubienia podkreślające ważne partie materiału oraz piktogramy ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów. Książka prawo administracyjne obejmuje niemal całość problematyki prawa administracyjnego, uwzględnia najnowszy do

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Wierzbowski

Marek Wierzbowski

Praca obejmuje trzy podstawowe procedury administracyjne – postępowanie ogólne, podatkowe i egzekucyjne oraz zawiera także części dotyczące postępowania przed sądami administracyjnymi, postępowań szczególnych (m.in. przed prezesem UOKiK i przed Sądem Ochrony Konkurencji) i postępowania administracyjnego w Unii Europejskiej. Czytelnik otrzymuje pracę pokrywającą cały, podstawowy obszar postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o obligacjach Komentarz

Ustawa o obligacjach Komentarz 2019

Marek Wierzbowski

Komentarz o obligacjach pod redakcją prof. zw. dr hab. Marka Wierzbowskiego stanowi praktyczne i kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 15.1.2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 483 ze zm.). Zawiera szczegółowe omówienie zagadnień przedmiotowej dziedziny jak i szereg przykładów kompleksowo wyjaśniający poszczególne rozwiązania i mechanizmy, dzięki czemu ma on walor praktyczny. Komentarz szczegółowo omawia zagadnienia takie jak:zasady emisji obligacji,zmiany warunków emi

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Konstytucja biznesu Komentarz

Konstytucja biznesu Komentarz 2019

Leszek Bielecki

Konstytucja biznesu. Komentarz stanowi pierwsze na rynku wydawniczym omówienie pakietu czterech aktów prawnych tworzących fundamenty regulacji gospodarczej i zarazem publicznego prawa gospodarczego, które weszły w życie 30.04.2018 r. Należą do nich ustawy uchwalone 6.03.2018 r.: Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.), o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 647), o Rzeczniku Małych

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser

Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser

Roman Hauser

Jest to piąte wydanie Komentarza do kodeksu postępowania administracyjnego uzupełnione i poprawione, które prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądów Apelacyjnych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Ponadto zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny. Komentarz w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo rynku kapitałowego Komentarz Wierzbowski

Prawo rynku kapitałowego Komentarz Wierzbowski

Marek Wierzbowski

Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, autorstwa wybitnego grona specjalistów w poruszanej tematyce, pod redakcją prof. zw. dr hab. Marka Wierzbowskiego, dr Ludwika Sobolewskiego oraz dr hab. Pawła Wajdy stanowi najobszerniejsze na rynku (ok. 2250 s.) oraz wyczerpujące omówienie: ustawy z o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach kapitałowych; ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; ustawy o nadzorze nad

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

For took: 357.739ms