Marek Wierzbowski

- Konstytucja biznesu Komentarz


ksiazka-Konstytucja-biznesu-Komentarz.jpg

Konstytucja biznesu Komentarz

Leszek Bielecki

Konstytucja biznesu. Komentarz stanowi pierwsze na rynku wydawniczym omówienie pakietu czterech aktów prawnych tworzących fundamenty regulacji gospodarczej i zarazem publicznego prawa gospodarczego, które weszły w życie 30.04.2018 r. Należą do nich ustawy uchwalone 6.03.2018 r.: Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.), o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 0.00 zł 0

prawo-budowlane-komentarz-9788326432323.jpg

Prawo budowlane Komentarz

Marek Wierzbowski

Komentarz do prawa budowlanego przeznaczony jest dla sędziów, adwokatów i radców prawnych, a także dla pracowników organów administracji publicznej – zarówno rządowej, jak i samorządowej – oraz faktycznych uczestników procesu budowlanego, w szczególności inwestorów. Będzie pomocny również pracownikom naukowym oraz studentom prawa i kierunków technicznych. W trzecim wydaniu ko

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 186.99 zł 239

ksiazka-prawo-administracyjne-autor-wierzbowski-marek.jpg

Prawo administracyjne Wierzbowski Marek

Marek Wierzbowski

Publikacja z prawa administracyjnego przeznaczona jest zarówno dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych, jak i osób zainteresowanych problematyką organizacji administracji publicznej. W celu ułatwienia nauki wprowadzono dodatkowe pogrubienia podkreślające ważne partie materiału oraz piktogramy ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów. Książka obejmuje niemal cało

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 60.83 zł 79

kpa-komentarz-hauser-wierzbowski.jpg

Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser

Roman Hauser

Jest to piąte wydanie Komentarza do kodeksu postępowania administracyjnego uzupełnione i poprawione, które prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądów Apelacyjnych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Ponadto zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny. Komen

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 299.59 zł 349

Prawo-rynku-kapitalowego-Komentarz-2014.jpg

Prawo rynku kapitałowego Komentarz Wierzbowski

Marek Wierzbowski

Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, autorstwa wybitnego grona specjalistów w poruszanej tematyce, pod redakcją prof. zw. dr hab. Marka Wierzbowskiego, dr Ludwika Sobolewskiego oraz dr hab. Pawła Wajdy stanowi najobszerniejsze na rynku (ok. 2250 s.) oraz wyczerpujące omówienie: ustawy z o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 371.28 zł 449

ksiazka-o-postepowaniu-administrcyjnym-wydawnictwa-beck.jpg

Postępowanie administracyjne Wierzbowski

Marek Wierzbowski

W podręczniku z postępowania administracyjnego zostały uwzględnione zmiany wynikające m.in. z ustawy z 7.4.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 935), która weszła w życie z dniem 1.6.2017 r.Kompleksowe, zwięzłe i przystępne omówienie wszystkich najważniejszych zagadnień dotyczących polskiego postępowania administracyjnego. Przewodnik pomagający zrozumieć istotę wprowadzonej nowelizacji

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 80.29 zł 99

LNPW-1031-5R.jpg

Prawo gospodarcze Zagadnienia administracyjnoprawne

Marek Wierzbowski

Podręcznik z prawa gospodarczego zawiera omówienie wszystkich najważniejszych kwestii związanych z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo gospodarcze lub administracyjne prawo gospodarcze. Wiedza z tego zakresu jest niezbędna każdemu prawnikowi zajmującemu się prawnymi aspektami działalności gospodarcze

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 60.49 zł 75

ksiazka-ustawa-udostepnianiu-informacji-srodowisku-ochronie.jpg

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

Tomasz Filipowicz

Komentarz do ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.). Komentarz do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 158.39 zł 179

ustawa-planowaniu-zagospodarowaniu-przestrzennym-komentarz-wolters.jpg

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Komentarz

Arkadiusz Despot Mładanowicz

Komentarz przeznaczony dla pracowników samorządowych na co dzień zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, a także przedsiębiorców, którzy znajdą w niej cenne wskazówki m.in. w zakresie skutecznego ubiegania się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, także w przypadku ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Będzie również p

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 186.99 zł 239

kodeks-postepowania-2016-wolters.jpg

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz

Knysiak Molczyk

Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego stanowi profesjonalne opracowanie zawierające tekst ustawy oraz obszerne objaśnienia ujęte w tezy. Komentarz zawiera kompleksowe omówienie procedury administracyjnej jurysdykcyjnej ogólnej. Autorzy w sposób przejrzysty wyjaśniają poszczególne instytucje postępowania administracyjnego, w szerokim zakresie omawiając orzecznictwo Trybuna

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska