Marek Wierzbowski

- MERITUM Inwestycje budowlane


MERITUM Inwestycje budowlane

MERITUM Inwestycje budowlane

Ewa Boguta

Książka stanowi praktyczne przedstawienie kluczowych zagadnień realizacji inwestycji budowlanych w aspekcie najczęściej pojawiających się problemów. Podzielona jest na następujące części:- opis przygotowania do procesu inwestycji budowlanych (od decyzji środowiskowej, analizę urbanistyczną, zasadę dobrego sąsiedztwa w ramach ustalania warunków zabudowy, po decyzję o warunkach za

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 150.79 zł 199

Ustrojowe Prawo administracyjne

Ustrojowe Prawo administracyjne

Jacek Jagielski

Książka z prawa administracyjnego obejmuje niemal całość problematyki prawa administracyjnego, uwzględnia najnowszy dorobek doktryny i orzecznictwa. Czytelnik odnajdzie w książce wyd. Wolters m.in. zagadnienia dotyczące: struktury administracji publicznej i zasad jej funkcjonowania, kontroli administracji, statusu urzędników, podstawowych działów prawa materialnego, oraz problematyk

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 61.94 zł 79

Prawo budowlane Komentarz

Prawo budowlane Komentarz

Marek Wierzbowski

Komentarz do prawa budowlanego przeznaczony jest dla sędziów, adwokatów i radców prawnych, a także dla pracowników organów administracji publicznej – zarówno rządowej, jak i samorządowej – oraz faktycznych uczestników procesu budowlanego, w szczególności inwestorów. Będzie pomocny również pracownikom naukowym oraz studentom prawa i kierunków technicznych. W trzecim wydaniu ko

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 177.11 zł 239

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz

Duże Komentarze Becka

Praktyczny komentarz do ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.), będący profesjonalnym opracowaniem zawierającym tekst ustawy wraz z obszernie omówionymi tezami.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Prawo administracyjne Wierzbowski Marek

Prawo administracyjne Wierzbowski Marek

Marek Wierzbowski

Książka z prawa administracyjnego wyd. Wolters przeznaczona jest zarówno dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych, jak i osób zainteresowanych problematyką organizacji administracji publicznej. W celu ułatwienia nauki wprowadzono dodatkowe pogrubienia podkreślające ważne partie materiału oraz piktogramy ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów. Książka prawo admi

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 61.21 zł 79

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Marek Wierzbowski

Praca obejmuje trzy podstawowe procedury administracyjne – postępowanie ogólne, podatkowe i egzekucyjne oraz zawiera także części dotyczące postępowania przed sądami administracyjnymi, postępowań szczególnych (m.in. przed prezesem UOKiK i przed Sądem Ochrony Konkurencji) i postępowania administracyjnego w Unii Europejskiej. Czytelnik otrzymuje pracę pokrywającą cały, podstawowy

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 53.86 zł 69

Ustawa o obligacjach Komentarz

Ustawa o obligacjach Komentarz

Marek Wierzbowski

Komentarz o obligacjach pod redakcją prof. zw. dr hab. Marka Wierzbowskiego stanowi praktyczne i kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 15.1.2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 483 ze zm.). Zawiera szczegółowe omówienie zagadnień przedmiotowej dziedziny jak i szereg przykładów kompleksowo wyjaśniający poszczególne rozwiązania i mechanizmy, dzięki czemu ma on walor praktyczn

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 226.93 zł 269

Konstytucja biznesu Komentarz

Konstytucja biznesu Komentarz

Leszek Bielecki

Konstytucja biznesu. Komentarz stanowi pierwsze na rynku wydawniczym omówienie pakietu czterech aktów prawnych tworzących fundamenty regulacji gospodarczej i zarazem publicznego prawa gospodarczego, które weszły w życie 30.04.2018 r. Należą do nich ustawy uchwalone 6.03.2018 r.: Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.), o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 184.39 zł 249

Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser

Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser

Roman Hauser

Jest to piąte wydanie Komentarza do kodeksu postępowania administracyjnego uzupełnione i poprawione, które prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądów Apelacyjnych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Ponadto zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny. Komen

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 301.59 zł 349

Prawo rynku kapitałowego Komentarz Wierzbowski

Prawo rynku kapitałowego Komentarz Wierzbowski

Marek Wierzbowski

Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, autorstwa wybitnego grona specjalistów w poruszanej tematyce, pod redakcją prof. zw. dr hab. Marka Wierzbowskiego, dr Ludwika Sobolewskiego oraz dr hab. Pawła Wajdy stanowi najobszerniejsze na rynku (ok. 2250 s.) oraz wyczerpujące omówienie: ustawy z o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 376.69 zł 449