Marek Zadernowski

- Audyt wewnętrzny GHP GMP HACCP – poradnik praktyczny


Audyt wewnętrzny GHP GMP HACCP – poradnik praktyczny

Audyt wewnętrzny GHP GMP HACCP – poradnik praktyczny

Marek Zadernowski

Obowiązek wdrażania systemów GMP, GHP i HACCP wynika z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225). Wdrożone systemy zapewnienia jakości będą działały skutecznie i prawidłowo, jeżeli będą monitorowane, weryfikowane i regularnie doskonalone. Jednym z narzędzi pozwalających zrealizować wymienione cele są audyty wewnętrzne wdrożonych systemów. Niniejsza książka prezentuje metody przeprowadzania audytów wewnętrznych w

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Audytowanie firm spożywczych GMP/GHP HACCP jakość - wymagania komentarz metodyka

Audytowanie firm spożywczych GMP/GHP HACCP jakość - wymagania komentarz metodyka

Marek Zadernowski

Publikacja zawiera katalog zagadnień pozwalających ocenić zakład spożywczy na wielu płaszczyznach i odnoszących się do różnych kwestii, zaczynając od dobrych praktyk produkcyjnych, higienicznych, poprzez wymagania wobec produkcji i produktu, HACCP, elementy zapewnienia i zarządzania jakością, a kończąc na wymaganiach odnośnie do zagrożeń bioterrorystycznych. Dodatkowo w opracowaniu zaproponowano różne metody oceny poszczególnych zagadnień, tak by Czytelnik w oparciu o n

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

HACCP KATALOG ZAGROŻEŃ BIOLOGICZNYCH FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH

HACCP KATALOG ZAGROŻEŃ BIOLOGICZNYCH FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH

Marek Zadernowski

Prawidłowa identyfikacja zagrożeń, ich poznanie i świadome panowanie nad nimi stanowi podstawę zarządzania bezpieczeństwem żywności w przemyśle spożywczym. Książka prezentuje katalog wybranych zagrożeń – autorzy dokonali podziału na zagrożenia biologiczne, fizyczne i chemiczne, dołączając krótką charakterystykę ich podstawowych cech, występowania i sposobu eliminacji. Publikacja jest przeznaczona dla członków zespołu HACCP, na których spoczywa obowiązek wdrożen

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Praktyczne wdrażanie systemu HACCP w zakładach produkcji wód i napojów

Praktyczne wdrażanie systemu HACCP w zakładach produkcji wód i napojów

Marek Zadernowski

Od 1 maja 2004 r. każdy zakład produkujący wody i napoje ma obowiązek wdrożenia zasad systemu HACCP. Dobrze opracowane i wprowadzone systemy GMP, GHP, HACCP zwiększają pewność, że dołożono wszelkich starań, aby oferowane produkty spełniały oczekiwania klientów i były dla nich bezpieczne. Autorzy niniejszej publikacji starają się ukazać, że systemy zapewnienia i zarządzania jakością to nie tylko „przykry” obowiązek, ale narzędzia, które w bardzo skuteczny sposób p

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE SYSTEMU HACCP W ZAKŁADACH ŻYWIENIA ZBI

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE SYSTEMU HACCP W ZAKŁADACH ŻYWIENIA ZBI

Marek Zadernowski

Od 1 maja 2004 r. każdy zakład żywienia zbiorowego ma obowiązek wdrożenia zasad HACCP. Dobrze opracowane i wdrożone systemy GMP, GHP i HACCP zwiększają pewność, że dołożono wszelkich starań, aby oferowana żywność spełniała oczekiwania klientów i była dla nich bezpieczna. Autorzy niniejszej publikacji starają się ukazać, że systemy zapewnienia i zarządzania jakością to nie tylko „przykry” obowiązek, ale narzędzia, które w bardzo skuteczny sposób pozwalają na

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK