Mariański Group

- CIT i PIT w 2015 Komentarz


CIT i PIT w 2019 Komentarz

CIT i PIT w 2019 Komentarz

Mariański Group

Autorzy z Kancelarii Mariański Group krok po kroku omawiają wprowadzone zmiany, zwracając uwagę na ich praktyczne aspekty, w tym nowe obowiązki i możliwości. Opisują również konsekwencje podatkowe i karnoskarbowe nieprawidłowego ujmowania i odprowadzania podatku CIT i PIT. Komentarz obejmuje zmiany dotyczące: - opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (nowe definicje, podstawa opodatkowania, obowiązki podatnika, zwolnienia i pozostałe regulacje), - niedostatecz

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK