Maria Hass Symotiuk

- Ustawa o rachunkowości Komentarz Kiziukiewicz


kiziukiewicz-rachunkowosc-komentarz-2017.jpg

Ustawa o rachunkowości Komentarz Kiziukiewicz

Teresa Kiziukiewicz

Komentarz do ustawy o rachunkowości przeznaczony jest dla księgowych, doradców podatkowych, osób prowadzących biura rachunkowe oraz biegłych rewidentów. Zainteresuje również dyrektorów ekonomicznych, analityków finansowych i członków rad nadzorczych. Będzie pomocnym źródłem wiedzy dla pracowników naukowych, studentów studiów ekonomicznych oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

ksiazka-zakladowy-plan-kont-podmioty-lecznicze.jpg

Zakładowy plan kont wraz z komentarzem dla podmiotów leczniczych

Maria Hass Symotiuk

Książka z zakładowego planu kont przeznaczona jest dla kierownictwa podmiotów leczniczych oraz przedstawicieli rad społecznych (rad nadzorczych) odpowiedzialnych za kształt systemu informacyjnego rachunkowości, głównych księgowych prowadzących księgi rachunkowe oraz kontrolerów i audytorów wewnętrznych. Zainteresuje również biegłych rewidentów badających księgi rachunkowe podm

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

wzorcowyplankont2012.jpg

Wzorcowy plan kont a rachunkowość finansowa i zarządcza podmiotów leczniczych

Maria Hass Symotiuk

W książce przedstawiono wzorcowy plan kont dla podmiotów leczniczych o różnej formie prawnej zawierający rozbudowany wykaz kont syntetycznych i analitycznych, który: umożliwi rejestrację operacji gospodarczych w tych podmiotach. Zapewni pozyskanie informacji na potrzeby ich kierownictwa. Umożliwi sporządzanie sprawozdawczości finansowej w kształcie wymaganym przez ustawę o rachunkowo

Wydawnictwo: INFOR PL S.A.

sprawozdanie+podmioty+lecznicze.jpg

Sprawozdawczość podmiotów prowadzących działalność leczniczą

Maria Hass Symotiuk

Książka ukazuje kompleksowo sprawozdawczość finansową i niefinansową (statystyczną medyczną i niemedyczną) różnych podmiotów leczniczych, zarówno niebędących przedsiębiorcami (SP ZOZ, jednostki budżetowe, jednostki non profit), jak i przedsiębiorców (spółki prawa handlowego, spółki prawa cywilnego). W opracowaniu zaprezentowano obowiązujące te podmioty standardy informacyj

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

kiziukiewicz-rachunkowosc-komentarz.jpg

Ustawa o rachunkowości Komentarz LexisNexis

Teresa Cebrowska

W Komentarzu Autorzy nie ograniczają się tylko do interpretacji przepisów ustawy, lecz także powołują się na międzynarodowe regulacje, w tym MSSF/MSR i dyrektywy UE. W razie potrzeby odwołują się również do przepisów podatkowych i innych regulacji polskiego prawa. W książce zawarte są liczne schematy, tabele i przykłady. W obecnym, szóstym już wydaniu uwzględniono m.in. zmian

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

ABCD-83024_1.jpg

Rachunkowość

Maria Hass Symotiuk

Niniejsza publikacja, przygotowana przez zespół autorów-pracowników naukowych Instytutu Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego - pod kierunkiem prof. Marii Hass-Symotiuk, stanowi kompendium wiedzy o systemie informacyjnym rachunkowości zakładów opieki zdrowotnej (publicznych i niepublicznych). Ujęto w niej problemy najbardziej aktualne i kluczowe ze wskazaniem możliwości różnych r

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska