Maria Magdalena Kenig Witkowska

- Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej


Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej

Maria Magdalena Kenig Witkowska

Podręcznik Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej prezentuje najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej i jej systemu prawnego, a w tym: historię Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, strukturę instytucjonalną UE, źródła prawa UE i ich stosowanie na płaszczyźnie krajowej

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej

Maria Magdalena Kenig Witkowska

Podręcznik Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej prezentuje najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej i jej systemu prawnego, a w tym m.in.: historię Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, strukturę instytucjonalną UE, źródła prawa UE i ich stosowanie na płaszczyźnie krajowej. W czwartym wydaniu omówiono wzajemne relacje między prawem UE a prawem międzynarodowym, a także wyjaśniono istotę metody wspólnotowej stosowanej przy powstawaniu prawa po

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck