Marian Wolanin

- Cywilne wzory umów oświadczeń wniosków i pozwów z zakresu prawa nieruchomości z objaśnieniami i płytą CD


cywilne-wzory-umow-komentarz-prawo-nieruchomosci.jpg

Cywilne wzory umów oświadczeń wniosków i pozwów z zakresu prawa nieruchomości z objaśnieniami i płytą CD

Marian Wolanin

Cywilne wzory umów oświadczeń wniosków i pozwów z zakresu prawa nieruchomości z objaśnieniami i płytą CD. Prezentowana publikacja to pozycja zawierająca zestawienie ok. 100 cywilnych wzorów umów, oświadczeń, wniosków i pozwów z zakresu prawa nieruchomości. Publikację przygotowano zarówno z myślą o praktykach – osobach profesjonalnie związanych z rynkiem nieruchomości, tj.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

ustawagospodarcenieruchomosciami.jpg

Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarze Becka

Jacek Jaworski

Praktyczny komentarz do ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.).Piąte wydanie Komentarza do ustawy o gospodarce nieruchomościami uwzględnia najnowsze zmiany, wchodzące w życie 1.9.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 624).Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz zawiera szczegółowe omówienie takich zagadnień jak:podział i scala

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 245.52 zł 279

Umowy-decyzje-pisma-procesowe-procesu-budowlanego.jpg

Decyzje postanowienia i pisma z zakresu procesu budowlanego z objaśnieniami i płytą CD

Jerzy Siegień

Decyzje, postanowienia i pisma z zakresu procesu budowlanego z objaśnieniami i płytą CD, to pozycja zawierająca kompleksowe zestawienie wzorów umów, decyzji oraz pism procesowych najczęściej występujących w prawie budowlanym, przydatnych na każdym etapie procesu budowlanego.Opracowanie obejmuje całość najistotniejszej problematyki związanej z prawem budowlanym uregulowanej w ustawie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 166.32 zł 189

scaleniarozgraniczeniabudowlane2017.jpg

Podziały scalenia i rozgraniczenia nieruchomości oraz procedury ewidencyjne

Marian Wolanin

Trzecie wydanie publikacji Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości oraz procedury ewidencyjne, wzbogacone o najnowsze orzecznictwo SN i NSA stanowi bogate omówienie reguły wykładni przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), a także zagadnień w zakresie scalania nieruchomości o niekorzystnych warunkach zagospodarowania i ponownego ich

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Umowy-decyzje-pisma-procesowe-procesu-budowlanego.jpg

Umowy decyzje i pisma procesowe z zakresu procesu budowlanego

Jerzy Siegień

Książka obejmuje wzory umów, decyzji i pism stosowanych w zakresie procesu budowlanego m.in. dotyczące najmu sprzętu budowlanego lub związane z zatrudnieniem podwykonawców, a także umowy mające zastosowanie przy większych inwestycjach, takich jak umowa o generalne wykonawstwo robót lub generalną realizację inwestycji. Książka zawiera również wybrane wzory z zakresu ochrony środow

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

BEKW-0472x.jpg

Ustawa o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Marian Wolanin

Komentarz do ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych służy przedstawieniu prawnego mechanizmu tworzenia dróg publicznych oraz skutki ustawy w sferze cywilnoprawnej i administracyjnoprawnej. W publikacji uwzględniono ponadto przepisy ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeńs

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

MarianWolaninbudowlaneprawo.jpg

Podziały i scalenia nieruchomości

Marian Wolanin

Każda aktywność człowieka wymaga miejsca jej realizacji, którym jest powierzchnia ziemi, dlatego naturalnym dążeniem człowieka jest pozyskanie części tej powierzchni o takiej wielkości, położeniu i dostępie do drogi publicznej, które pozwolą zrealizować zamierzone przedsięwzięcie. W książce opisano procedury prawne wydzielania takich części powierzchni ziemskiej w odrębne d

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Umowy-decyzje-pisma-procesowe-procesu-budowlanego.jpg

Umowy decyzje i pisma procesowe z zakresu procesu budowlanego

Jerzy Siegień

Decyzje, postanowienia i pisma z zakresu procesu budowlanego z objaśnieniami i płytą CD, to pozycja zawierająca kompleksowe zestawienie wzorów umów, decyzji oraz pism procesowych najczęściej występujących w prawie budowlanym, przydatnych na każdym etapie procesu budowlanego.Opracowanie obejmuje całość najistotniejszej problematyki związanej z prawem budowlanym uregulowanej w ustawie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 166.32 zł 189

prawo-nieruchomosci-2012-akty.jpg

Prawo nieruchomości 2012 Zbiór aktów prawnych

Marian Wolanin

Zbiór przepisów prawnych Nieruchomości – Edycja Sądowa przeznaczony jest dla bardzo szerokiego kręgu osób zajmujących się prawną problematyką nieruchomości. Zakres ujętych w nim aktów prawnych czyni ten zbiór niezbędnym w praktyce sprawowania urzędu sędziego oraz wykonywania zawodu przez adwokatów, radców prawnych, rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchom

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

ustawagospodarcenieruchomosciami.jpg

Ustawa o gospodarce nieruchomościami 2012 Komentarze Becka

Jacek Jaworski

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie najnowszych zmian ustawy, w tym ostatniej, dużej noweli z 24.9.2010 r., która ma na celu usprawnienie procedur związanych z wywłaszczaniem nieruchomości lub ograniczaniem praw do nieruchomości w celu realizowania celów publicznych. Zmiana ta wchodzi w życie 27.11.2010 r. Z kolei nowela z 15.4.2011 r. dotyczy dodania Prokuratury Generalnej do katal

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck