Mariusz Jabłoński

- Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy 2020


Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy

Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy 2020

Mariusz Jabłoński

Książka Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy zawiera zadania wraz z rozwiązaniami zgodnie z uchwałą z 21.8.2019 r. Nr 4/VII/2019. Kazusy do egzaminu na doradcę składają się z trzech części. W CZĘŚCI I zostały zamieszczone tabele dotyczące postępowania przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Tabele te pozwalają na szybką orientację w zakresie postępowania przed organami podatkowymi i postępowania przed sądami administracyjnymi i dotyczą: rodzajów st

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Egzamin na doradcę podatkowego Testy

Egzamin na doradcę podatkowego Testy 2020

Mariusz Jabłoński

Publikacja zawiera pytania testowe opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego zgodnie z uchwałą z 21.8.2019 r. Nr 4/VII/2019. Pod każdym pytaniem Autorzy wskazali właściwą podstawę prawną (właściwy przepis lub grupa przepisów), która pozwala na udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie egzaminacyjne. 14. wydanie zawiera najnowsze zmiany wchodzące w życie 1.11.2019 r. oraz uchwalone zmiany wchodzące w życie 1.1.2020 r. Publikacja zawiera licz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy

Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy 2020

Mariusz Jabłoński

Z aktualnym wykazem pytań z dnia 25.02.2015 roku. Uchwała Nr 1/VI/2015 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniającej uchwałę Nr 14/V/2014 z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wykazu pytań zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego. Kolejne opracowanie ogłoszonych przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego pisemnych zadań egzaminacyjnych, opatrzone zestawem związanego tematycznie z danym z

Wydawnictwo: Wydawnictwo Forum Doradców Podatkowych

Cena: 0.00 zł 0

Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy 2019

Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy 2020

Mariusz Jabłoński

Kazusy do egzaminu zawierają zadania wraz z rozwiązaniami zgodne z nową uchwałą z 22.4.2016 r. Nr 10/VI/2016, obowiązującą od 1.6.2016 r. oraz uchwałą zmieniającą z 4.7.2016 r. Nr 12/VI/2016, obowiązującą od 8.7.2016 r. Obecne wydanie zawiera wszystkie zmiany, także najnowsze wprowadzone do Ordynacji podatkowej, w tym wynikające z ustawy z 22.6.2016 r. - o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw oraz zmiany z Prawa o postępowaniu przed sądami administrac

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy

Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy 2020

Mariusz Jabłoński

Książka zawiera zadania wraz z rozwiązaniami zgodnie z nową uchwałą z 28.4.2017 r. Nr 19/VI/2017. Publikacja zawiera najnowsze zmiany legislacyjne wprowadzone w prawie podatkowym (podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek akcyzowy, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych) oraz w Ordynacji podatkowej, m.in. wynikające z:- ustawy z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania admin

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Bezpieczeństwo fizyczne i teleinformatyczne informacji niejawnych

Bezpieczeństwo fizyczne i teleinformatyczne informacji niejawnych

Tomasz Radziszewski

Książka w praktyczny sposób przedstawia długo oczekiwane rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa fizycznego i teleinformatycznego informacji niejawnych. Autorzy wyczerpująco omówili w niej takie zagadnienia, jak: zadania i sposób funkcjonowania kancelarii tajnych, obieg informacji niejawnych (m.in. czynności związane z ich nadawaniem, przyjmowaniem, przewożeniem i wydawaniem) oraz stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego (strefy ochronne, wymagane zabezpieczenia fizyczne, bezpi

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Notarialne tytuły egzekucyjne

Notarialne tytuły egzekucyjne

Andrzej Marciniak

Zasadniczym celem tego opracowania jest przedstawienie niezbędnych dla potrzeb legislacyjnych teoretycznych podstaw dopuszczalności kreowania pozasądowych tytułów egzekucyjnych, z uwzględnieniem ich kontekstu historycznego, prawno-porównawczego oraz konstytucyjnego. Historyczne uwarunkowania normatywnej kreacji takich tytułów a także ich funkcjonowania w obrocie prawnym pozwoli – jak się wydaje – docenić rolę pozasądowych tytułów egzekucyjnych, a w konsekwencji mieć wpływ n

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Słownik prawa i gospodarki Rechts und Wirtschaftswörterbuch Tom 2

Słownik prawa i gospodarki Rechts und Wirtschaftswörterbuch Tom 2

Bogusław Banaszak

Trzecie wydanie Słownika prawa i gospodarki jest kontynuacją dzieła ukazującego się na polskim rynku wydawniczym od 2003 roku. Kolejna edycja została przede wszystkim poszerzone o nowe hasła z zakresu prawa Unii Europejskiej. Ponadto zaktualizowano i ujednolicono dotychczasową terminologię oraz wskazania na źródła ustawowe. Aktualne wydanie zawiera ponad 40.000 haseł uporządkowanych w kolejności alfabetycznej. W rozbudowanych gniazdach można znaleźć również zwroty frazeolo

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawne i techniczne aspekty archiwizacji dokumentów elektronicznych

Prawne i techniczne aspekty archiwizacji dokumentów elektronicznych

Tomasz Radziszewski

Jak efektywnie zarządzać archiwalną dokumentacją elektroniczną? W jaki sposób archiwizować dokumenty w systemie EZD? Komu należy udostępnić dokumentację znajdującą się w archiwum i kiedy można odmówić jej udostępnienia? Jakie informacje powinny się znaleźć w metadanych dokumentu elektronicznego? Na te i wiele innych pytań odpowiada pierwsza książka na temat prawnychi technicznych rozwiązań wykorzystywanych w procesie archiwizacji dokumentów elektronicznych. Dz

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Egzamin na doradcę podatkowego Testy + Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy

Egzamin na doradcę podatkowego. Testy + Egzamin na doradcę podatkowego. Kazusy

Chanowska Dymlang Beata

Egzamin na doradcę podatkowego. Testy Książka zawiera odpowiedzi na pytania testowe egzaminu pisemnego. Materiał stanowi nieocenioną pomoc dla osób przystępujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Publikacja uwzględnia wszystkie zmiany, zgodnie z uchwałą nr Nr 19/VI/2017 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego (plik pdf 40KB) wraz z załączniki

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka