Mariusz Stepaniuk

- Aplikacja komornicza 2020 Pytania, odpowiedzi, tabele


Aplikacja komornicza 2019 Pytania odpowiedzi tabele

Aplikacja komornicza 2020 Pytania, odpowiedzi, tabele

Mariusz Stepaniuk

Egzamin wstępny na aplikację komorniczą w 2020 roku. Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej (ponad 10 000 pytań), ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę. Idealna pomoc w przygotowaniu do egzaminu wstępnego:- Pomoże zdać egzamin na aplikację,- Utrwali materiał zdobyty w toku aplikacji,- zawiera pytania, które padły na egzam

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Aplikacja adwokacka 2019 Pytania odpowiedzi tabele

Aplikacja adwokacka 2020 Pytania, odpowiedzi, tabele

Mariusz Stepaniuk

Zestaw szczegółowych testów jednokrotnego wyboru (ponad 10 000 pytań), których opanowanie jest niezbędne do zdania egzaminu na aplikację adwokacką– wraz z podstawą prawną i właściwa odpowiedzią podaną obok, tak, aby można było od razu stwierdzić, czy udzielona odpowiedź była prawidłowa. Taki sposób opanowywania materiału ma tę przewagę nad innymi, że daje możliwość bieżącego sprawdzania dotychczasowych postępów w nauce. Po raz pierwszy do książki została doł

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Aplikacja notarialna egzamin 2019 Pytania odpowiedzi tabele

Aplikacja notarialna 2020 Pytania, odpowiedzi, tabele

Mariusz Stepaniuk

Książka stworzona została w celu ułatwienia kandydatom na aplikację notarialną nauki do egzaminu. Jest to również książka, do której sięgać mogą aplikanci chcący przypomnieć sobie treść poszczególnych ustaw w trakcie nauki na aplikacji notarialnej. Warto podkreślić, iż forma jest rzadkością na polskim rynku wydawnictw prawniczych, zawiera ona bowiem testy przeznaczone do nauki, dopiero w dalszej kolejności zaś do sprawdzania wiedzy. Dostępne na rynku pozycje przeznaczo

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Rzeczoznawca majątkowy testy i pytania egzaminacyjne

Rzeczoznawca majątkowy Testy i pytania egzaminacyjne z odpowiedziami dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych

Mariusz Stepaniuk

W trzecim wydaniu książki Egzamin na Rzeczoznawcę majątkowego uwzględniono ostatnie zmiany w przepisach dotyczących egzaminów na rzeczoznawców oraz dodano pytania egzaminacyjne wraz z odpowiedziami z egzaminów. Książka stanowi całościowe opracowanie, pomocne w przyswojeniu materiału niezbędnego do zdania trudnego egzaminu na rzeczoznawcę majątkowego. Zostało ono podzielone na trzy części.W części pierwszej umieszczono opracowanie kompletu pytań egzaminacyjnych podawanych p

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Korekty finansowe w procesie udzielania zamówień publicznych

Korekty finansowe w procesie udzielania zamówień publicznych. Kontrola postępowań współfinansowanych ze środków unijnych

Marta Sochańska

Korekty finansowe w procesie udzielania zamówień publicznych. Kontrola postępowań współfinansowanych ze środków unijnych. Publikacja zawiera liczne przykłady naruszeń i nałożonych korekt wraz ze szczegółowym omówieniem, podstawą prawną ich nałożenia, orzecznictwem sądów administracyjnych i KIO. W książce szczególny nacisk położono na kwestię korekt finansowych nakładanych w związku z naruszeniem przepisów dotyczących udzielania zamówień oraz sposobu ich unikania

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Egzamin na biegłego rewidenta Stepaniuk

Egzamin na biegłego rewidenta Stepaniuk

Mariusz Stepaniuk

Opracowanie zawiera testy z kilkudziesięciu aktów prawnych, których wybór zdeterminowany został przez Uchwałę nr 2633/49A/2014 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 9.12.2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów. Zgodnie z art. 72 ustawy z 7.5.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649 ze zm.)

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Aplikacja adwokacka 2019 Pytania odpowiedzi tabele

Aplikacja adwokacka 2019 Pytania odpowiedzi tabele Beck

Mariusz Stepaniuk

Zestaw szczegółowych testów jednokrotnego wyboru (ponad 10 000 pytań), których opanowanie jest niezbędne do zdania egzaminu na aplikację adwokacką– wraz z podstawą prawną i właściwa odpowiedzią podaną obok, tak, aby można było od razu stwierdzić, czy udzielona odpowiedź była prawidłowa. Taki sposób opanowywania materiału ma tę przewagę nad innymi, że daje możliwość bieżącego sprawdzania dotychczasowych postępów w nauce. Po raz pierwszy do książki została doł

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Aplikacja adwokacka 2019 Pytania odpowiedzi tabele

Aplikacja adwokacka 2020 Pytania odpowiedzi tabele

Mariusz Stepaniuk

Przygotuj się do egzaminu wstępnego 2017! Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej (ponad 10 000 pytań), ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę. Stan prawny: Dz.U. z 2016 r. poz. 2039. Po opublikowaniu prze MS wykazu aktów prawnych obowiązujących na egzaminie wstępnym na aplikację radcowską i adwokacką w 2017 r. brakujące te

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Aplikacja adwokacka 2019 Pytania odpowiedzi tabele

Aplikacja adwokacka 2020 Pytania odpowiedzi tabele

Mariusz Stepaniuk

Książka obejmuje zmiany opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2016 r. Nr 50. Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej, ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę. Testy z - Prawa konstytucyjnego: Konstytucji RP, Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu, Najwyższej Izby Kontroli, Sądu Najwyższego, Prawa o ustroju sądów powszechnyc

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Egzamin na urzędnika mianowanego służby cywilnej

Egzamin na urzędnika mianowanego służby cywilnej

Mariusz Stepaniuk

Opracowanie, zawiera testy z kilkudziesięciu ustaw, których znajomość jest niezbędna dla osób przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie. Jest to subiektywny wybór ustaw dokonany przez Autora w oparciu o obserwację egzaminów na przestrzeni ostatnich lat. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej z 16.12.2009 r.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck