Mariusz Stepaniuk

- Aplikacja adwokacka 2020 Pytania, odpowiedzi, tabele


Aplikacja adwokacka 2019 Pytania odpowiedzi tabele

Aplikacja adwokacka 2020 Pytania, odpowiedzi, tabele

Mariusz Stepaniuk

Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej. 10 932 pytania ułożone w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę. Do książki została dołączona zakładka, która pomaga w nauce. Zakładka zakrywa odpowiedź i podstawę prawną - wystarczy przyłożyć pod pytaniem. Zbiór obejmuje testy z: prawa konstytucyjnego i organów ochrony prawa; prawa cywilne

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 191.85 zł 219

Aplikacja notarialna egzamin 2019 Pytania odpowiedzi tabele

Aplikacja notarialna 2020 Pytania, odpowiedzi, tabele

Mariusz Stepaniuk

Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej. Pytania ułożone w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę. Do książki została dołączona zakładka, która pomaga w nauce. Zakładka zakrywa odpowiedź i podstawę prawną - wystarczy przyłożyć pod pytaniem. Zbiór obejmuje testy z: prawa cywilnego; prawa handlowego, gospodarczego i podatkowego; praw

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 191.85 zł 219

Aplikacja komornicza 2019 Pytania odpowiedzi tabele

Aplikacja komornicza 2020 Pytania, odpowiedzi, tabele

Mariusz Stepaniuk

Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej. Pytania ułożone w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę. Do książki została dołączona zakładka, która pomaga w nauce. Zakładka zakrywa odpowiedź i podstawę prawną - wystarczy przyłożyć pod pytaniem. Zbiór obejmuje testy z: prawa konstytucyjnego i organów ochrony prawa; prawa cywilnego; pra

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 204.79 zł 229

Rzeczoznawca majątkowy testy i pytania egzaminacyjne

Rzeczoznawca majątkowy Testy i pytania egzaminacyjne z odpowiedziami dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych

Mariusz Stepaniuk

W trzecim wydaniu książki Egzamin na Rzeczoznawcę majątkowego uwzględniono ostatnie zmiany w przepisach dotyczących egzaminów na rzeczoznawców oraz dodano pytania egzaminacyjne wraz z odpowiedziami z egzaminów. Książka stanowi całościowe opracowanie, pomocne w przyswojeniu materiału niezbędnego do zdania trudnego egzaminu na rzeczoznawcę majątkowego. Zostało ono podzielone na trzy części.W części pierwszej umieszczono opracowanie kompletu pytań egzaminacyjnych podawanych p

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Korekty finansowe w procesie udzielania zamówień publicznych

Korekty finansowe w procesie udzielania zamówień publicznych. Kontrola postępowań współfinansowanych ze środków unijnych

Marta Sochańska

Korekty finansowe w procesie udzielania zamówień publicznych. Kontrola postępowań współfinansowanych ze środków unijnych. Publikacja zawiera liczne przykłady naruszeń i nałożonych korekt wraz ze szczegółowym omówieniem, podstawą prawną ich nałożenia, orzecznictwem sądów administracyjnych i KIO. W książce szczególny nacisk położono na kwestię korekt finansowych nakładanych w związku z naruszeniem przepisów dotyczących udzielania zamówień oraz sposobu ich unikania

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Egzamin na biegłego rewidenta Stepaniuk

Egzamin na biegłego rewidenta Stepaniuk

Mariusz Stepaniuk

Opracowanie zawiera testy z kilkudziesięciu aktów prawnych, których wybór zdeterminowany został przez Uchwałę nr 2633/49A/2014 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 9.12.2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów. Zgodnie z art. 72 ustawy z 7.5.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649 ze zm.)

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Aplikacja adwokacka 2019 Pytania odpowiedzi tabele

Aplikacja adwokacka 2020 Pytania odpowiedzi tabele

Mariusz Stepaniuk

Zestaw szczegółowych testów jednokrotnego wyboru (ponad 10 000 pytań), których opanowanie jest niezbędne do zdania egzaminu na aplikację adwokacką– wraz z podstawą prawną i właściwa odpowiedzią podaną obok, tak, aby można było od razu stwierdzić, czy udzielona odpowiedź była prawidłowa. Taki sposób opanowywania materiału ma tę przewagę nad innymi, że daje możliwość bieżącego sprawdzania dotychczasowych postępów w nauce. Po raz pierwszy do książki została doł

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 191.85 zł 219

Aplikacja adwokacka 2019 Pytania odpowiedzi tabele

Aplikacja adwokacka 2019 Pytania odpowiedzi tabele Beck

Mariusz Stepaniuk

Zestaw szczegółowych testów jednokrotnego wyboru (ponad 10 000 pytań), których opanowanie jest niezbędne do zdania egzaminu na aplikację adwokacką– wraz z podstawą prawną i właściwa odpowiedzią podaną obok, tak, aby można było od razu stwierdzić, czy udzielona odpowiedź była prawidłowa. Taki sposób opanowywania materiału ma tę przewagę nad innymi, że daje możliwość bieżącego sprawdzania dotychczasowych postępów w nauce. Po raz pierwszy do książki została doł

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Aplikacja adwokacka 2019 Pytania odpowiedzi tabele

Aplikacja adwokacka 2020 Pytania odpowiedzi tabele

Mariusz Stepaniuk

Książka obejmuje zmiany opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2016 r. Nr 50. Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej, ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę. Testy z - Prawa konstytucyjnego: Konstytucji RP, Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu, Najwyższej Izby Kontroli, Sądu Najwyższego, Prawa o ustroju sądów powszechnyc

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Egzamin na urzędnika mianowanego służby cywilnej

Egzamin na urzędnika mianowanego służby cywilnej

Mariusz Stepaniuk

Opracowanie, zawiera testy z kilkudziesięciu ustaw, których znajomość jest niezbędna dla osób przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie. Jest to subiektywny wybór ustaw dokonany przez Autora w oparciu o obserwację egzaminów na przestrzeni ostatnich lat. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej z 16.12.2009 r.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck