Marta Sochańska

- Korekty finansowe w procesie udzielania zamówień publicznych. Kontrola postępowań współfinansowanych ze środków unijnych


Korekty finansowe w procesie udzielania zamówień publicznych

Korekty finansowe w procesie udzielania zamówień publicznych. Kontrola postępowań współfinansowanych ze środków unijnych

Marta Sochańska

Korekty finansowe w procesie udzielania zamówień publicznych. Kontrola postępowań współfinansowanych ze środków unijnych. Publikacja zawiera liczne przykłady naruszeń i nałożonych korekt wraz ze szczegółowym omówieniem, podstawą prawną ich nałożenia, orzecznictwem sądów administracyjnych i KIO. W książce szczególny nacisk położono na kwestię korekt finansowych nakładanych w związku z naruszeniem przepisów dotyczących udzielania zamówień oraz sposobu ich unikania

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck