Marzena Jaworska

- Prawo zamówień publicznych Komentarz Jaworska


pzp-komentarz-jaworska.jpg

Prawo zamówień publicznych Komentarz Jaworska

Marzena Jaworska

Komentarz do Prawa zamówień publicznych w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:- zasad i trybu udzielania zamówień publicznych;- postępowania o udzielenie zamówienia;- zawierania umów ramowych; - zamówień sektorowych;- zasad działania organów właściwych w sprawach zamówień publicznych;- środków ochrony prawnej. Dodatkowym

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Branta

Cena: 226.79 zł 279