Mastalski Ryszard

- Prawo podatkowe Mastalski


Prawo podatkowe Mastalski

Prawo podatkowe Mastalski

Mastalski Ryszard

Podręcznik z prawa podatkowego składa się z trzech części. Wprowadzenia do prawa podatkowego. Ogólnego prawa podatkowego – zobowiązań podatkowych i postępowania podatkowego. Szczegółowego prawa podatkowego. Książka ta ma stanowić całościowe opracowanie prawa podatkowego. Prawo podatkowe ulega co roku daleko idącym zmianom. Nastąpiły w tym roku liczne i ważne zmiany szczegółowego i ogólnego prawa podatkowego. Dziesiąte wydanie stanowi nowe ujęcie polskiego prawa w konte

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo finansowe Mastalski Fojcik-Mastalska

Prawo finansowe Mastalski Fojcik-Mastalska

Mastalski Ryszard

Podręcznik dla studentów prawa, administracji, zarządzania, ekonomii, słuchaczy studiów podyplomowych (zwłaszcza samorządowych i podatkowych), prawników oraz pracowników administracji. Książka stanowi całościowe opracowanie problematyki prawa finansowego, szczególnie prawa budżetowego, podatkowego i celnego, prawa finansów samorządowych oraz prawa bankowego (publicznego i prywatnego). Przedstawiono w niej nie tylko same przepisy prawa finansowego, lecz także zaproponowano okre

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ordynacja podatkowa Komentarz 2019

Ordynacja podatkowa Komentarz 2020

Adamiak Barbara

Klasyczny komentarz do ustawy Ordynacja podatkowa, omawiający poszczególne przepisy tej ustawy, z uwzględnieniem wszystkich zmian, które obowiązują od 1 stycznia 2017 r. oraz od 1 marca 2017 r., a także mających obowiązywać od 1 lipca 2017 roku. Zmiany dotyczą, m.in. interpretacji podatkowych, gwarancji prawidłowości ustaleń kontroli, nowej regulacji zastawów skarbowych, sukcesji podatkowe stowarzyszeń oraz szeregu istotnych regulacji będących następstwem wejścia w życie us

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Tworzenie prawa podatkowego a jego stosowanie

Tworzenie prawa podatkowego a jego stosowanie

Mastalski Ryszard

W publikacji zaprezentowano wzajemne powiązania między stanowieniem i stosowaniem prawa podatkowego. Procesy te są ze sobą integralnie związane, a pomiędzy stanowieniem prawa oraz regułami jego interpretacji występują obustronne zależności. Autor próbuje odpowiedzieć na pytania, w jakim zakresie tworzenie prawa podatkowego kształtuje jego stosowanie oraz czy i w jakim stopniu można używać w prawie podatkowym klauzul generalnych (zwłaszcza klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu op

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Ordynacja podatkowa Komentarz 2019

Ordynacja podatkowa Komentarz 2020

Adamiak Barbara

Komentarz do ustawy Ordynacja podatkowa, omawiający poszczególne przepisy tej ustawy, z uwzględnieniem wszystkich zmian, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku. Nowelizacja obejmuje, m.in.:- regulacje dotyczące rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatników (tzw. zasada „in dubio pro tributario ”),- pełnomocnictw ogólnych, - nowych zasad wydawania interpretacji podatkowych, sposobów doręczenia pism,- informatyzacji sprawdzania dokumentacji księgowej,- cen transakcy

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Prawo podatkowe Mastalski Studia Prawnicze

Prawo podatkowe Mastalski Studia Prawnicze

Mastalski Ryszard

Podręcznik autorstwa Mastalski Ryszard składa się z trzech części. Wprowadzenia do prawa podatkowego. Ogólnego prawa podatkowego – zobowiązań podatkowych i postępowania podatkowego. Szczegółowego prawa podatkowego. Książka ta ma stanowić całościowe opracowanie prawa podatkowego. Prawo podatkowe ulega co roku daleko idącym zmianom. Nie inaczej było w roku 2011 oraz w pierwszej połowie roku 2012. Nastąpiły w tym roku liczne i ważne zmiany szczegółowego i ogólnego pr

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo podatkoweStudia Prawnicze

Prawo podatkoweStudia Prawnicze

Mastalski Ryszard

Książki z serii Studia Prawnicze w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck