Mateusz Pilich

- Prawo konsumenckie Komentarz 2019 Tom VII


Prawo konsumenckie

Prawo konsumenckie Komentarz 2019 Tom VII

Konrad Osajda

Tom 7 komentarza do prawa konsumenckiego zawiera szczegółowe omówienie zagadnień z następującego zakresu: KC (art. 221, art. 3831–3854 KC): pojęcie konsumenta, wzorce umowne, niedozwolone klauzule w umowach z konsumentami; ustawa o prawach konsumenta (art. 1–55, Załączniki 1–2 PrKonsU): obowiązki przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem lub na odległość, prawo odstąpienia od umowy, umowy dotyczące usług finansowych zawierane na odległość; ustawa o ochronie kon

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające Komentarz

Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające Komentarz

Mateusz Pilich

Autorzy komentarza omawiają zapisy nowej ustawy - Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające do tego aktu prawnego, które regulują wdrożenie nowego ustroju szkolnego oraz modyfikacje w organizacji i funkcjonowaniu szkół oraz placówek oświatowych. W publikacji obszernie ukazano najnowszą reformę oświaty, w tym zmiany dotyczące:- struktury polskiego szkolnictwa,- tworzenia zespołów szkół lub placówek,- procedury likwidacji (przekształcenia) szkoły publicznej prowadzonej przez

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o systemie oświaty komentarz Pilich

Ustawa o systemie oświaty komentarz Pilich

Mateusz Pilich

Wydanie obejmuje zagadnienia związane ze zmianą systemu nadzoru pedagogicznego oraz reformą kształcenia zawodowego. Komentarz zawiera omówienie przepisów wchodzących w życie z dniem 1 września 2013 r. (tzw. ustawa przedszkolna) obejmujących: - uregulowanie maksymalnej wysokości opłat przedszkolnych; - wprowadzenie dotacji celowych dla gmin na dofinansowanie zajęć w przedszkolach i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby niesamorządowe; - zmiany w systemie

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o systemie oświaty

Ustawa o systemie oświaty

Mateusz Pilich

Książka stanowi pierwszy na rynku komentarz do ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Ustawa ta, wielokrotnie nowelizowana oraz uzupełniona kilkudziesięcioma rozporządzeniami, jest aktem prawnym o dużym znaczeniu i zasięgu. Reguluje między innymi działalność szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Komentowany akt prawny budzi liczne wątpliwości w praktyce. Autor - na podstawie aktów wykonawc

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska