Mateusz Rodzynkiewicz

- Kodeks spółek handlowych Komentarz Rodzynkiewicz


Kodeks spółek handlowych Komentarz Rodzynkiewicz

Kodeks spółek handlowych Komentarz Rodzynkiewicz

Mateusz Rodzynkiewicz

Komentarz do kodeksu spółek handlowych stanowi omówienie przepisów Kodeksu spółek handlowych w szerszym kontekście innych ustaw mających znaczenie dla wykładni i stosowania prawa spółek handlowych, w tym m.in.: ustaw regulujących rynek kapitałowo-finansowy, Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych. W komentarzu Kodeks spółek handlowych uwzględniono najnowsze zmiany:- wynikające z ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądow

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks spółek handlowych Tom 2 B

Kodeks spółek handlowych Tom 2 B

Adam Opalski

Kodeks spółek handlowych. Tom IIB. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 151–300 zawiera kompleksową i szczegółową analizę przepisów dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Stan prawny: 1 lipca 2018 r. Tom II B zawiera pogłębione studium:- zgromadzenia wspólników (m.in. kompetencji zgromadzenia, podejmowania uchwał wspólników poza zgromadzeniem, zasad zwoływania i odbywania zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń, prawa uczestnictwa

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks spółek handlowych Tom 4

Kodeks spółek handlowych Tom 4

Adam Opalski

Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów – wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa – tworzą one kanon literatury prawniczej. Uporządkowana struktura tekstu, powoływanie orzeczeń, glos oraz literatury, rozszerzających określoną tematykę, ułatwiają zdobycie wyczerpującej wiedzy z poszczególnych dziedzin prawa. Kodeks spółek handlowyc

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks spółek handlowych 2019 Komentarz

Kodeks spółek handlowych 2020 Komentarz

Mateusz Rodzynkiewicz

Książka stanowi zwarty, jednotomowy, autorski komentarz do przepisów Kodeksu spółek handlowych. Uwzględnia on wszystkie, liczne nowelizacje Kodeksu uchwalone do końca 2011 roku, w tym związane z implementacją do polskiego ustawodawstwa dyrektyw Unii Europejskiej. W komentarzu uwzględniono najnowszą literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo dotyczące prawa handlowego, a także ewolucję poglądów własnych autora. Autor koncentruje się na omówieniu przede wszystkim zagadnień o doni

Wydawnictwo: LexisNexis Polska