Mateusz Saczywko

- Zamówienia publiczne krok po kroku + płyta CD z wzorami dokumentów dla zamawiających i wykonawców


Zamówienia publiczne krok po kroku

Zamówienia publiczne krok po kroku + płyta CD z wzorami dokumentów dla zamawiających i wykonawców

Mateusz Saczywko

Książka o zamówieniach publicznych to jedyny w swoim rodzaju przewodnik dla zamawiających i wykonawców, w którym autor krok po kroku przeprowadza czytelnika przez zawiłości prawne związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: od momentu wszczęcia postępowania, przez złożenie ofert, po wybór najkorzystniejszej oferty i zawarcie umowy. W książce zamówienia publiczne zostały wyjaśnione kwestie dotyczące m.in.:- warunków udziału w postępowaniu,- trybów udzie

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Najczęstsze błędy i uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych

Najczęstsze błędy i uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych

Mateusz Saczywko

Książka o błedach i uchybieniach przy zamówieniach skierowana jest do obu stron postępowania. Zawarte w niej wskazówki pomogą zamawiającym zauważyć nieścisłości w ofertach, a wykonawcom podpowiedzieć, jak prawidłowo przygotować dokumentację. Autorzy ksiażki Najczęstsze błędy i uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych opisują proces zamówień publicznych pod kątem błędów mogących wystąpić na każdym z etapów postępowania – od momentu przygotowania wniosk

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Mateusz Saczywko

Dzięki książce zamawiający unikną najczęstszych błędów podczas wyboru najkorzystniejszej oferty, a wykonawcy dowiedzą się, jak prawidłowo przygotować ofertę i walczyć o swoje prawa, wnosząc odwołanie do KIO lub skargę do sądu.Autorzy szczegółowo opisują obowiązki zamawiającego przed, w trakcie i po złożeniu ofert przez wykonawców. Na podstawie bogatego orzecznictwa KIO, sądów cywilnych i TSUE wyjaśniają m.in.: - jak prawidłowo formułować cenowe i pozacenowe kryt

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom