Matysiak Bartłomiej

- Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska


sprawozdania-z-zakresu-764620i.jpg

Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska

Matysiak Bartłomiej

Przedsiębiorcy, oprócz obowiązków bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością, muszą sprostać również wielu wymogom związanym z ochroną środowiska. Jeżeli firma korzysta ze środowiska, a w szczególności ma instalacje, których eksploatacja wymaga pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza musi do 28 lutego 2016 r. złożyć

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

nowa-ustawa-o-635772i.jpg

Nowa ustawa o odpadach

Matysiak Bartłomiej

Na nową ustawę o odpadach czekaliśmy od ponad 2 lat. Wreszcie 23 stycznia 2013 r. weszła w życie. Podstawowym celem nowych przepisów jest wprowadzenie w gospodarce odpadami regulacji zapobiegających ich powstawaniu, ograniczających wytwarzanie oraz zmniejszających negatywne oddziaływanie na środowisko powstałych odpadów. Ustawa wprowadza zmiany w dotychczasowych regulacjach w zakresie

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego

katalog-65-odpadow.jpg

Katalog 65 odpadów Opisy skład chemiczny gospodarowanie

Matysiak Bartłomiej

Prowadzenie działalności gospodarczej przyczynia się do wytwarzania określonego rodzaju odpadów, co wiąże się z koniecznością poprawnej klasyfikacji odpadów, ich magazynowania zgodnego z przepisami oraz dalszego zagospodarowania. Właściwe prowadzenie gospodarki odpadowej w firmie może przyczynić się do zmniejszenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz uniknięcia k

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Cena: 39.59 zł 49

sprawozdania-z-zakresu-703770i.jpg

Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska Część 1

Matysiak Bartłomiej

Wielkimi krokami zbliżają się terminy składania sprawozdań z zakresu ochrony środowiska. Pierwszy kwartał 2015 r. to bardzo gorący okres. Czeka Cię przygotowanie i wysłanie raportu do KOBiZE, rozliczenie za korzystanie ze środowiska, rozliczenie opłaty produktowej oraz złożenie sprawozdania odpadowego. Jeśli jesteś przekonany, że Ciebie to nie dotyczy, lepiej się upewnij! Potem m

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka