Melezini Mirosława

- Kary i inne środki reakcji prawnokarnej Tom 6


Kary i inne środki reakcji prawnokarnej Tom 6

Kary i inne środki reakcji prawnokarnej Tom 6

Melezini Mirosława

Tom 6. Systemu Prawa Karnego, odnoszący się do kluczowych kwestii dotyczących istoty kary i środków karnych napisany został przez 17 wybitnych Autorów, praktyków, specjalistów z dziedziny prawa karnego. Autorzy – wybitni specjaliści z zakresu penologii – omawiają kwestie istotne z punku widzenia społecznego poczucia bezpieczeństwa, takie jak zaostrzanie ustawowego zagrożenia karą, czy dyskutowana problematyka kary śmierci. Dogłębnej analizie zostały poddane wszystkie środ

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Środki karne Jako instrument polityki kryminalnej

Środki karne Jako instrument polityki kryminalnej

Melezini Mirosława

Zadaniem niniejszej pracy jest próba ukazania problematyki środków karnych w kontekście polityki kryminalnej. W pracy pojęcie "polityki kryminalnej" zostało zawężone do problematyki zwalczania przestępczości przy pomocy środków prawa karnego i oznaczać będzie politykę legislacyjną i politykę karną, jako rozstrzygnięcie działalności ustawodawcy i organów stosujących środki przewidziane poprzez prawo karne. Mając to na uwadze, za podstawowy meta badań przyjęto analizę i

Wydawnictwo: Wydawnictwo Temida 2

Środki karne Jako instrument polityki kryminalnej

Środki karne Jako instrument polityki kryminalnej

Melezini Mirosława

Zadaniem niniejszej pracy jest próba ukazania problematyki środków karnych w kontekście polityki kryminalnej. W pracy termin "polityki kryminalnej" zostało zawężone do problematyki zwalczania przestępczości przy pomocy środków prawa karnego i oznaczać będzie politykę legislacyjną i politykę karną, jako rozstrzygnięcie aktywności ustawodawcy i organów stosujących środki przewidziane poprzez prawo karne. Mając to na uwadze, za główny finis badań przyjęto analizę i ocen

Wydawnictwo: Wydawnictwo Temida 2