Miaskowska Daszkiewicz Katarzyna

- Zarys prawa administracyjnego


zarys-prawa-administracyjnego-880669i.jpg

Zarys prawa administracyjnego

Miaskowska Daszkiewicz Katarzyna

Skrypt Zarys prawa administracyjnego zawiera zagadnienia ogólne i ustrojowe prawa administracyjnego, dotyczące m.in.: źródeł prawa administracyjnego, stosunku administracyjnoprawnego, form działania administracji publicznej, samorządu terytorialnego, kontroli administracji. W podręczniku Czytelnik znajdzie przedstawienie podstaw prawa administracyjnego oraz ustroju administracji w Polsce.

Wydawnictwo: C.H. Beck

Cena: 51.69 zł 65

administracyjnoprawna-ochrona-dziecka.jpg

Administracyjnoprawna ochrona dziecka

Mełgieś Katarzyna

Prawo do życia i ochrony zdrowia jest elementarnym prawem człowieka, uznanym i chronionym zarówno w prawie krajowym, jak i międzynarodowym. Jakkolwiek dziecko jest podmiotem wszystkich praw i wolności konstytucyjnych (z zatrzeżeniem, iż nie wyklucza tego sama ustawa zasadnicza), co oznacza, że przysługuje mu prawo do ochrony zdrowia statuowane w art. 68 ust. 1 Konstytucji, to w świe

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK

Cena: 39.59 zł 44

domy-pomocy-spolecznej-678874i.jpg

Domy pomocy społecznej

Jacek Anna

Publikacja jest pierwszą na rynku wydawniczym pozycją ukazującą działanie domów pomocy społecznej, uwzględniającą wieloaspektowość problemów, jakie pojawiają się w trakcie zakładania i prowadzenia tych placówek. Książkę wzbogacono o wyciąg tez z orzecznictwa sądowego i administracyjnego, które odnoszą się do poszczególnych przepisów ustawy o pomocy społecznej, normując

Wydawnictwo: Difin