Michał Abramowski

- BHP w oświacie 2020 - w szkole i placówkach oświatowych ze wzorami dokumentów


BHP w oświacie

BHP w oświacie 2020 - w szkole i placówkach oświatowych ze wzorami dokumentów

Michał Abramowski

Kompleksowe opracowanie zagadnienia bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach oświatowych ze szczególnym omówieniem zmian wprowadzony rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. poz. 2140). To rozporządzenie wprowadziło wiele nowych obowiązków i zadań do wdrożenia głównie dla dyrektorów szkół. Jedną z tych nowości je

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

BHP 2020 Podręczny zbiór przepisów

BHP 2020 Podręczny zbiór przepisów

Michał Abramowski

Książka podręczny zbiór przepisów BHP 2020 zawiera zaktualizowane regulacje dotyczące m.in.: szkoleń okresowych BHP w przypadku pracowników administracyjno-biurowych, profilaktycznych posiłków i napojów, warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego, najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowi

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

BHP 2020 Podręczny zbiór przepisów

BHP 2020 Podręczny zbiór przepisów

Michał Abramowski

W publikacji znajdą Państwo teksty ustaw: Kodeks pracy komentarz 2012, ze zmianami dotyczącymi o odpowiedzialności pracodawców za stan bhp w zakładzie, o nowych obowiązków w zakresie wyznaczania pracowników odpowiedzialnych za pierwszą pomoc, ewakuację i zabezpieczenie ppoż., o urlopów macierzyńskich; o Państwowej Inspekcji Pracy (w tym nowelizacja dotycząca dodatkowych kontroli ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze),

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck