Michał Błoński

- MERITUM Postępowanie karne Świecki


Postępowanie karne

MERITUM Postępowanie karne Świecki

Dariusz Świecki

Kompleksowe opracowanie skomplikowanej normatywnie i podlegającej częstym zmianom materii dotyczącej procedury karnej . Podobnie jak wszystkie publikacje tej serii wydawniczej – ma charakter wybitnie praktyczny. Konstrukcja opracowania odzwierciedla układ materii w Kodeksie postępowania karnego. Sposób jej ujęcia umożliwia Czytelnikowi wygodne korzystanie, zawiera bowiem liczne przykłady, schematy, tabele, a materiał jest podzielony na stosunkowo niewielkie fragmenty opisujące posz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Wzory pism procesowych w sprawach karnych z komentarzem

Wzory pism procesowych w sprawach karnych z komentarzem Błoński ponad 300 wzorów pism procesowych

Michał Błoński

Publikacja zawiera około 300 wzorów z zakresu procedury karnej, opatrzonych wyczerpującymi komentarzami wraz z obszernie przytaczanym orzecznictwem Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. Autor przedstawia szczegółowe praktyczne wskazówki, w jaki sposób formułować pisma procesowe na każdym etapie prowadzonego postępowania, dotyczące m.in.: umorzenia i zawieszenia postępowania, postępowania dowodowego, środków przymusu, postępowania odwoławczego. Drugie wydanie uwzględnia zm

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym komentarz

Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem wzory pism procesowych

Michał Błoński

Komentarz z orzecznictwem w szczegółowy sposób omawia dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie Kodeksu postępowania karnego oraz innych ustaw (Reforma KPK 2019). Ponadto publikacja omawia także zmiany, w tym m.in. wprowadzone: ustawą z 14.12.2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2399), która dotyczy wykonania wyroku TK z 14.12.2017 r. – dostosowania przepisó

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck