Michał Babicz

- Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary


Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Michał Babicz

Publikacja stanowi pierwsze na rynku praktyczne omówienie nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, która zastąpiła dotychczas obowiązującą regulację w zakresie odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych – ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny niedozwolone. Głównym przedmiotem publikacji są obecnie obowią

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0