Michał Babicz

- Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw Komentarz


Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw Komentarz

Michał Babicz

Publikacja stanowi pierwsze na rynku praktyczne omówienie nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, która zastąpiła dotychczas obowiązującą regulację w zakresie odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych – ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny niedozwolone. Głównym przedmiotem publikacji są obecnie obowiązujące ustawowe klauzule odpowiedzialności karnej podmiotu zbiorowego, a zatem złożonej teoretyc

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck