Michał Bieniak

- Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak


Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak

Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak

Michał Bieniak

Komentarz do Kodeksu spółek handlowych stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych – ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział, a także przepisy karne. Dzieło zawiera również bogatą analizę orzecznictwa i poglądów doktryny: zarówno starsz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 269.49 zł 299

Odpowiedzialność karna menadżerów

Odpowiedzialność karna menadżerów

Michał Bieniak

W prezentowanej pozycji szeroko omówiono regulację tzw. przestępstw menadżerskich, zawierając m.in. omówienie ok. 70 poszczególnych typów przestępstw, uregulowanych w kodeksie karnym i wielu aktach pozakodeksowych. Opracowanie jest skierowane przede wszystkim do prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz prokuratorów, a jego celem w znacznej mierze jest ukazanie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 152.02 zł 169

Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak

Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak

Jacek Bieniak

Komentarz do Kodeksu spółek handlowych stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych – ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział, a także przepisy karne. Dzieło zawiera również bogatą analizę orzecznictwa i poglądów doktryny: zarówno starsz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 266.42 zł 299

Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak

Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak

Zawłocki

Książka stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział, a także przepisy karne. Komentarz zawiera również bogatą analizę orzecznictwa i poglądów doktryny, zarówno starszych, jak i tych najnowszych. Trze

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck