Michał Bieniak

- Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak


ksh-2016-kodeks-komentarz-beck.jpg

Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak

Michał Bieniak

Komentarz do Kodeksu spółek handlowych stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych – ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział, a także przepisy karne. Dzieło zawiera również bogatą analizę orzecznictwa i poglądów doktryny: zarówno starsz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 270.59 zł 299

odpowiedzialnosc-karna-menadzerow.jpg

Odpowiedzialność karna menadżerów

Michał Bieniak

W prezentowanej pozycji szeroko omówiono regulację tzw. przestępstw menadżerskich, zawierając m.in. omówienie ok. 70 poszczególnych typów przestępstw, uregulowanych w kodeksie karnym i wielu aktach pozakodeksowych. Opracowanie jest skierowane przede wszystkim do prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz prokuratorów, a jego celem w znacznej mierze jest ukazanie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 149.59 zł 169

ksh-2012-kodeks-komentarz-beck.jpg

Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak

Jacek Bieniak

Komentarz do Kodeksu spółek handlowych stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych – ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział, a także przepisy karne. Dzieło zawiera również bogatą analizę orzecznictwa i poglądów doktryny: zarówno starsz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 263.12 zł 299

ksh-2014-kodeks-komentarz-beck.jpg

Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak

Zawłocki

Książka stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział, a także przepisy karne. Komentarz zawiera również bogatą analizę orzecznictwa i poglądów doktryny, zarówno starszych, jak i tych najnowszych. Trze

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck