Michał Bieniak

- Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak 2019


Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak

Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak 2019

Michał Bieniak

Komentarz do Kodeksu spółek handlowych stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych – ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział, a także przepisy karne. Dzieło zawiera również bogatą analizę orzecznictwa i poglądów doktryny: zarówno starszych, jak i tych najnowszych. Komentarz do kodeksu spółek handlowych wyd. Beck uwzględnia wszystki

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Odpowiedzialność karna menadżerów

Odpowiedzialność karna menadżerów

Michał Bieniak

W prezentowanej pozycji szeroko omówiono regulację tzw. przestępstw menadżerskich, zawierając m.in. omówienie ok. 70 poszczególnych typów przestępstw, uregulowanych w kodeksie karnym i wielu aktach pozakodeksowych. Opracowanie jest skierowane przede wszystkim do prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz prokuratorów, a jego celem w znacznej mierze jest ukazanie związków pomiędzy prawem karnym a innymi dziedzinami prawa obrotu gospodarczego, aby stać się u

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak

Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak

Jacek Bieniak

Komentarz do Kodeksu spółek handlowych stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych – ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział, a także przepisy karne. Dzieło zawiera również bogatą analizę orzecznictwa i poglądów doktryny: zarówno starszych, jak i tych najnowszych. Kodeks spółek handlowych komentarz uwzględnia wszystkie ostatnie zmi

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak

Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak

Zawłocki

Książka stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział, a także przepisy karne. Komentarz zawiera również bogatą analizę orzecznictwa i poglądów doktryny, zarówno starszych, jak i tych najnowszych. Trzecie wydanie komentarza zawiera szczegółowe omówienie wszystkich nowelizacji, które zostały opub

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck