Michał Bochenek

- 500+ po nowelizacji w pytaniach i odpowiedziach wzory dokumentów dla pracowników ośrodków pomocy społecznej


Program Rodzina 500 plus

500+ po nowelizacji w pytaniach i odpowiedziach wzory dokumentów dla pracowników ośrodków pomocy społecznej

Michał Bochenek

Książka 500, po nowelizacji jest dla pracowników i kierowników ośrodków pomocy społecznej lub urzędów obsługujących realizację świadczeń wychowawczych. Dzięki zawartym w publikacji wzorom, studiom przypadków i orzecznictwa, będzie ona wsparciem w skuteczniejszym przyznawaniu świadczeń wychowawczych, realizowaniu wypłat 500, i reagowaniu na zmiany sytuacji świadczeniobiorców, wpływające na prawo do świadczenia wychowawczego. Książka stanowi odpowiedź na fundamentalną

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ochrona danych osobowych w sieci

Ochrona danych osobowych w pomocy społecznej w pytaniach i odpowiedziach

Michał Bochenek

Komentarz stanowi analizę sposobu stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Publikacja zawiera komentarz do wybranych przepisów rozporządzenia w aspekcie statutowych zadań, które wykonują JPS, oraz obszerny katalog pytań i odpo

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych wzory decyzji, wniosków i pouczeń

Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych wzory decyzji, wniosków i pouczeń

Michał Bochenek

W książce Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych Wzory decyzji, wniosków i pouczeń w sposób przystępny przedstawione zostały zasady realizacji świadczeń rodzinnych, z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Czytelnicy odnajdą tu problematyczne ujęcie najczęściej poruszanych aspektów wybranych rodzajów świadczeń rodzinnych. Po omówieniu podstaw prawnych zamieszczono odniesienie do przykładu z praktyki (w formie pytani

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska