Michał Bursztynowicz

- Postępowanie administracyjne dla jednostek samorządu terytorialnego Komentarz zawiera wzory pism, postanowień i decyzji


Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne dla jednostek samorządu terytorialnego Komentarz zawiera wzory pism, postanowień i decyzji

Michał Bursztynowicz

Książka stanowi komentarz do najistotniejszych z punktu widzenia praktyki jednostek samorządu terytorialnego przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Zawarte w publikacji zagadnienia pogrupowane w bloki tematyczne zostały przedstawione w sposób syntetyczny i przystępny. Czytelnik znajdzie tu omówienie takich problemów jak: konsekwencje śmierci strony przed wszczęciem postępowania oraz w trakcie jego trwania, uzupełnianie braków formalnych podań, rozpatrywanie wniosków o

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 0,00 zł 0

Wybrane postępowania prowadzone przez organy gmin

Wybrane postępowania prowadzone przez organy gmin praktyczny przewodnik w czasie epidemii COVID-19

Michał Bursztynowicz

W książce omówiono wybrane postępowania administracyjne prowadzone przez organy gmin. Autorzy skupili się na problemach, z którymi spotykają się pracownicy urzędów gmin prowadzący postępowania z zakresu: zezwolenia na lokalizację zjazdu, zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, nakazu przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie zasad gospodarowan

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 92,39 zł 119

Warunki techniczne oraz procedury budowlane

Warunki techniczne budynków i procedury budowlane poradnik dla praktyków ze wzorami pism dla inwestorów projektantów

Michał Bursztynowicz

Książka ze wzorami pism dla inwestorów, projektantów i pełnomocników oraz postanowień i decyzji dla urzędników. Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, pracowników administracji rządowej i samorządowej (urzędów wojewódzkich, starostw powiatowych, gmin). Będzie cennym źródłem wiedzy dla deweloperów, architektów oraz osób fizycznych planujących realizację inwestycji. Zainteresuje również pracowników wydziałów prawa, prowadzących zajęcia z post

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Specustawa mieszkaniowa komentarz

Specustawa mieszkaniowa Przewodnik dla organów administracji architektoniczno-budowlanej

Michał Bursztynowicz

Celem książki jest wyjaśnienie wszystkich problematycznych kwestii, które mogą pojawić się w postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę, prowadzonym na podstawie specustawy mieszkaniowej. Autorzy omawiają potencjalne zagrożenia, ich skutki, a także przedstawiają rozwiązania korzystne zarówno dla organów, jak i dla inwestorów. Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę jest bowiem jednym z najbardziej skomplikowanych postępowań administracyjnych, a sp

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Specustawa mieszkaniowa z wyjaśnieniem rządowym

Specustawa mieszkaniowa przewodnik dla gmin

Michał Bursztynowicz

W publikacji zostały omówione nie tylko przepisy prawa, lecz także problemy, które mogą pojawić się przy ich stosowaniu. Specustawa mieszkaniowa umożliwia bowiem realizację inwestycji mieszkaniowej i towarzyszącej bez względu na to, czy na danym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a nawet z pominięciem jego ustaleń. Jednoczesny brak szczegółowego uregulowania procedury przygotowania i podejmowania uchwały lokalizacyjnej powoduje, że zastosowanie z

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska