Michał Bursztynowicz

- Warunki techniczne budynków i procedury budowlane poradnik dla praktyków ze wzorami pism dla inwestorów projektantów


Warunki techniczne oraz procedury budowlane

Warunki techniczne budynków i procedury budowlane poradnik dla praktyków ze wzorami pism dla inwestorów projektantów

Michał Bursztynowicz

Książka ze wzorami pism dla inwestorów, projektantów i pełnomocników oraz postanowień i decyzji dla urzędników. Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, pracowników administracji rządowej i samorządowej (urzędów wojewódzkich, starostw powiatowych, gmin). Będzie cennym źródłem wiedzy dla deweloperów, architektów oraz osób fizycznych planujących realizację inwestycji. Zainteresuje również pracowników wydziałów prawa, prowadzących zajęcia z post

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Specustawa mieszkaniowa z wyjaśnieniem rządowym

Specustawa mieszkaniowa przewodnik dla gmin

Michał Bursztynowicz

W publikacji zostały omówione nie tylko przepisy prawa, lecz także problemy, które mogą pojawić się przy ich stosowaniu. Specustawa mieszkaniowa umożliwia bowiem realizację inwestycji mieszkaniowej i towarzyszącej bez względu na to, czy na danym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a nawet z pominięciem jego ustaleń. Jednoczesny brak szczegółowego uregulowania procedury przygotowania i podejmowania uchwały lokalizacyjnej powoduje, że zastosowanie z

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Specustawa mieszkaniowa komentarz

Specustawa mieszkaniowa Przewodnik dla organów administracji architektoniczno-budowlanej

Michał Bursztynowicz

Celem książki jest wyjaśnienie wszystkich problematycznych kwestii, które mogą pojawić się w postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę, prowadzonym na podstawie specustawy mieszkaniowej. Autorzy omawiają potencjalne zagrożenia, ich skutki, a także przedstawiają rozwiązania korzystne zarówno dla organów, jak i dla inwestorów. Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę jest bowiem jednym z najbardziej skomplikowanych postępowań administracyjnych, a sp

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska