Michał Dobroczyński

- MIĘDZYNARODOWA POLITYKA GOSPODARCZA


Przekształcenia międzynarodowej rzeczywistości ekonomiczno-politycznej

Przekształcenia międzynarodowej rzeczywistości ekonomiczno-politycznej

Michał Dobroczyński

Autor specjalizuje się w różnych dziedzinach współczesnych stosunków międzynarodowych w ich zintegrowanej postaci. Długoletni kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, dyrektor Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego oraz red

Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek

Zmienność i stabilność w gospodarce międzynarodowej

Zmienność i stabilność w gospodarce międzynarodowej

Michał Dobroczyński

Książka, wykorzystując dawniejsze publikacje Autora, zmierza do ukazania zmian, jakie zaszły w międzynarodowych relacjach ekonomicznych drugiej połowy dwudziestego stulecia (zmian przeważająco pozytywnych, chociaż w jakimś stopni także negatywnych). Akcentuje znaczną trwałość, pomimo nielicznych wyjątków, kilku podstawowych uwarunkowań współczesnej gospodarki międzynarodowej, zwłaszcza tego, że suwerenny polityczny status dwustu już państw nie spowodował zmniejszenia od

Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek