Michał Frączkiewicz

- Ustawa o Samorządowych Kolegiach Odwoławczych Komentarz


Ustawa-o-Samorzadowych-Kolegiach-Odwolawczych-Komentarz.jpg

Ustawa o Samorządowych Kolegiach Odwoławczych Komentarz

Michał Frączkiewicz

Praktyczny komentarz do przepisów ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 570), który zawiera kompleksowe ujęcie problematyki organizacji i funkcjonowania samorządowych kolegiów odwoławczych. Ustawa o Samorządowych Kolegiach Odwoławczych Komentarz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0