Michał Gosek

- Wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorstw


Wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorstw

Wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorstw

Michał Gosek

Prezentowana publikacja w sposób kompleksowy przedstawia problematykę wspierania nowych inwestycji dla przedsiębiorstw. Książa została także wzbogacona o aktualne orzecznictwo sądów oraz poglądy doktryny. W publikacji omówiono m.in. zagadnienia związane z: organami właściwymi oraz zarządzającymi obszarami, planem rozwoju inwestycji, decyzją o wsparciu, kontrolą realizacji zadań zarządzającego obszarem, mechanizmem uzyskania pomocy publicznej, opodatkowaniem zysków przez ud

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w specjalnej strefie ekonomicznej

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w specjalnej strefie ekonomicznej

Dorota Białas

Publikacja uwzględnia aktualny stan sprawny i opiera się na obowiązujących przepisach ustawy z 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. Nr 42, poz. 274 ze zm.). Uwzględnia także najnowszą planowaną nowelizację ustawą z 28.11.2014 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 2856, Sejm VII kadencji), która dotyczy m.in.: wprowadzenia regulacji dotyczącej zwrotu pomocy publicznej; określenia przesłanki z

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

For took: 440.792ms