Michał Koralewski

- Spółka z o.o. od utworzenia do likwidacji Praktyczny poradnik z suplementem elektronicznym


Spółka z o.o. od utworzenia do likwidacji. Praktyczny poradnik (z suplementem elektronicznym)

Spółka z o.o. od utworzenia do likwidacji Praktyczny poradnik z suplementem elektronicznym

Michał Koralewski

Kompendium wiedzy o spółce z o.o. Przedstawiamy praktyczny poradnik omawiający wszystkie aspekty prowadzenia działalności w formie spółki z o.o. – począwszy od jej założenia, przez prawa, obowiązki i odpowiedzialność wspólników, po jej likwidację. Nie jest to kolejny komentarz prowadzący czytelnika przez artykuły Kodeksu spółek handlowych, a swego rodzaju podręcznik wspólników oraz członków organów spółki z o.o. Aby książka miała jak najbardziej praktyczny charak

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Ty Spółka Akcyjna

Spółka akcyjna. Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów (z suplementem elektronicznym)

Michał Koralewski

Kompendium wiedzy o spółce akcyjnej. Praktyczny poradnik omawiający najważniejsze aspekty prowadzenia działalności w formie spółki akcyjnej – począwszy od jej założenia, po jej rozwiązanie czy likwidację. W publikacji autor omawia m.in.: założenie spółki przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę akcyjną zagadnienia dotyczące spółki akcyjnej organizacji statut spółki (obowiązkowe i dozwolone zapisy, zmiana statutu, wzór statutu) kapitał zak

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

ROZWIĄZYWANIE I LIKWIDACJA SPÓŁEK HANDLOWYCH

Likwidacja spółek praktyczny poradnik z wzorami dokumentów związane z likwidacją spółek cywilnych, osobowych, kapitałowych spółek prawa handlowego

Michał Koralewski

Praktyczny poradnik omawiający wszystkie najważniejsze procedury związane z likwidacją spółek cywilnych oraz osobowych i kapitałowych spółek prawa handlowego. Nie jest to kolejny komentarz prowadzący czytelnika przez artykuły Kodeksu spółek handlowych, a swego rodzaju podręcznik, vademecum dla wspólników, członków organów spółek oraz osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie likwidacji. Autor w sposób praktyczny, posługując się wieloma przykładami, opisuje procedury roz

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwały i zgromadzenia w spółkach handlowych Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów z suplementem elektronicznym

Michał Koralewski

W książce znajdziesz wszystko o zgromadzeniach i podejmowaniu uchwał w spółkach handlowych. Książka Uchwały i zgromadzenia w spółkach handlowych z wzorami dokumentów w szczegółowy i praktyczny sposób omówiono zasady przeprowadzania zgromadzeń i podejmowania uchwał w spółkach osobowych i kapitałowych, oddzielnie dla poszczególnych typów spółek z uwagi na różnice występujące w pewnych kwestiach. W książce: sprawy nieprzekraczające zwykłych czynności, sprawy przekra

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Spółka komandytowa od utworzenia do likwidacji. Praktyczny poradnik (z suplementem elektronicznym)

Spółka komandytowa od utworzenia do likwidacji Praktyczny poradnik z suplementem elektronicznym

Michał Koralewski

Przedstawiamy praktyczny poradnik omawiający wszystkie aspekty prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej – od jej założenia, przez prawa, obowiązki i odpowiedzialność wspólników, po jej likwidację. Aby książka miała jak najbardziej praktyczny charakter, autor przytacza bogate orzecznictwo sądowe – utrwalone linie orzecznicze stanowią bowiem bezcenne wskazówki w zakresie dopuszczalnych sposobów wykorzystania przepisów prawa spółek w rzeczywistości gospodarc

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Przekształcanie spółek

Przekształcanie spółek Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów z suplementem elektronicznym

Michał Koralewski

W książce o spółkach zawarto wzory przydatnych w procesie przekształceniowym dokumentów oraz wniosków do KRS – także w wersji edytowalnej w suplemencie elektronicznym dołączonym do publikacji. Plik suplementu można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows. Praktyczny poradnik wyjaśniający wszystkie najważniejsze procedury związane z przekształceniem spółek osobowych, kap

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów z suplementem elektronicznym

Michał Koralewski

Prosta spółka akcyjna to najnowszy typ spółki kapitałowej w polskim prawie. Przepisy regulujące ten typ spółki wzorują się na przepisach prawnych obowiązujących w innych państwach, na wcześniejszych projektach ustawodawstwa krajowego, a także na przepisach regulujących spółkę z o.o. oraz spółkę akcyjną. Prosta spółka akcyjna jest zatem swoistą hybrydą łączącą różne przepisy. Prosta Spółka Akcyjna została wprowadzona nie tylko w celu wsparcia przedsięwzięć

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Umowy leasingu Aspekty podatkowo-prawne

Umowy leasingu Aspekty podatkowo-prawne

Michał Koralewski

Książka Umowy leasingu - aspekty podatkowo-prawne stanowi kompendium wiedzy na temat umów leasingu z zakresu prawa cywilnego, podatkowego oraz podstaw rachunkowości. Publikację wzbogacono licznymi przykładami zastosowania poszczególnych instytucji prawnych oraz tabelami. Przedstawiono w niej także wyniki badań statystycznych krajowych i międzynarodowych organizacji skupiających firmy leasingowe. W opracowaniu odrębny rozdział poświęcony został międzynarodowym aspektom umowy leas

Wydawnictwo: Wydawnictwo CeDeWu

Transgraniczne prawo spółek

Transgraniczne prawo spółek

Michał Koralewski

Niniejsza publikacja prezentuje regulacje prawa spółek w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej, takich jak: Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania, Litwa, Czechy, Słowacja czy Austria i Irlandia. W książce zawarto podstawowe informacje na temat systemu spółek przyjętego w danym państwie, charakteryzując pokrótce każdą ze spółek.

Wydawnictwo: Wydawnictwo CeDeWu

Krajowe i transgraniczne fuzje i przejęcia w prawie podatkowym i rachunkowości

Krajowe i transgraniczne fuzje i przejęcia w prawie podatkowym i rachunkowości

Michał Koralewski

Niniejsza publikacja jest drugą książką z serii Model transgranicznego łączenia się spółek, której celem jest całościowa prezentacja zagadnień związanych z międzynarodowym postępowaniem łączeniowymoraz przybliżenie procedur krajowego łączenia się spółek kapitałowych. Książka omawia podatkowe konsekwencje połączenia oraz rozliczenie i ujęcie połączenia w księgach rachunkowych. Zaprezentowano wniej skutki przejęć i fuzji na gruncie ustaw o podatku dochodowym, pod

Wydawnictwo: Wydawnictwo CeDeWu