Michał Koralewski

- Spółka z o.o. od utworzenia do likwidacji Praktyczny poradnik z suplementem elektronicznym


Spółka z o.o. od utworzenia do likwidacji. Praktyczny poradnik (z suplementem elektronicznym)

Spółka z o.o. od utworzenia do likwidacji Praktyczny poradnik z suplementem elektronicznym

Michał Koralewski

Kompendium wiedzy o spółce z o.o. Przedstawiamy praktyczny poradnik omawiający wszystkie aspekty prowadzenia działalności w formie spółki z o.o. – począwszy od jej założenia, przez prawa, obowiązki i odpowiedzialność wspólników, po jej likwidację. Nie jest to kolejny komentarz prowadzący czytelnika przez artykuły Kodeksu spółek handlowych, a swego rodzaju podręcznik wspólników oraz członków organów spółki z o.o. Aby książka miała jak najbardziej praktyczny charak

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

ROZWIĄZYWANIE I LIKWIDACJA SPÓŁEK HANDLOWYCH

Likwidacja spółek praktyczny poradnik z wzorami dokumentów związane z likwidacją spółek cywilnych, osobowych, kapitałowych spółek prawa handlowego

Michał Koralewski

Praktyczny poradnik omawiający wszystkie najważniejsze procedury związane z likwidacją spółek cywilnych oraz osobowych i kapitałowych spółek prawa handlowego. Nie jest to kolejny komentarz prowadzący czytelnika przez artykuły Kodeksu spółek handlowych, a swego rodzaju podręcznik, vademecum dla wspólników, członków organów spółek oraz osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie likwidacji. Autor w sposób praktyczny, posługując się wieloma przykładami, opisuje procedury roz

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Przekształcanie spółek

Przekształcanie spółek Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów z suplementem elektronicznym

Michał Koralewski

W książce o spółkach zawarto wzory przydatnych w procesie przekształceniowym dokumentów oraz wniosków do KRS – także w wersji edytowalnej w suplemencie elektronicznym dołączonym do publikacji. Plik suplementu można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows. Praktyczny poradnik wyjaśniający wszystkie najważniejsze procedury związane z przekształceniem spółek osobowych, kap

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Spółka komandytowa od utworzenia do likwidacji. Praktyczny poradnik (z suplementem elektronicznym)

Spółka komandytowa od utworzenia do likwidacji Praktyczny poradnik z suplementem elektronicznym

Michał Koralewski

Przedstawiamy praktyczny poradnik omawiający wszystkie aspekty prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej – od jej założenia, przez prawa, obowiązki i odpowiedzialność wspólników, po jej likwidację. Aby książka miała jak najbardziej praktyczny charakter, autor przytacza bogate orzecznictwo sądowe – utrwalone linie orzecznicze stanowią bowiem bezcenne wskazówki w zakresie dopuszczalnych sposobów wykorzystania przepisów prawa spółek w rzeczywistości gospodarc

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna Praktyczny poradnik z suplementem elektronicznym

Michał Koralewski

Książka dla praktyków specjalizujących się w problematyce prawa spółek, w tym sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, aplikantów, jak i teoretyków prawa. Zainteresuje również osoby związane zawodowo z rynkiem kapitałowym i instytucjami finansowymi, a także studentów prawa i ekonomii. W publikacji omówiono:- konstrukcję prawną spółki akcyjnej z uwzględnieniem zarówno jej form ustrojowych, jak i postaci występujących w obrocie prawnym, także z umiejscowieniem

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 0.00 zł 0

Umowy leasingu Aspekty podatkowo-prawne

Umowy leasingu Aspekty podatkowo-prawne

Michał Koralewski

Książka Umowy leasingu - aspekty podatkowo-prawne stanowi kompendium wiedzy na temat umów leasingu z zakresu prawa cywilnego, podatkowego oraz podstaw rachunkowości. Publikację wzbogacono licznymi przykładami zastosowania poszczególnych instytucji prawnych oraz tabelami. Przedstawiono w niej także wyniki badań statystycznych krajowych i międzynarodowych organizacji skupiających firmy leasingowe. W opracowaniu odrębny rozdział poświęcony został międzynarodowym aspektom umowy leas

Wydawnictwo: Wydawnictwo CeDeWu

Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych

Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych

Michał Koralewski

Fuzje i przejęcia spółek handlowych stają się coraz częstszym sposobem zdobywania rynku, umacniania pozycji na nim, czy też koncentracji kapitału, a nawet ochrony przed upadłością. Niemniej jednak procedury połączenia pozostają jednymi z najbardziej skomplikowanych operacji, wymagającymi wiedzy z różnych dziedzin prawa. Konsekwencje połączenia wykraczają natomiast daleko poza stosunki korporacyjne oddziaływając na cywilno- i publicznoprawną pozycję spółek, prawa pracown

Wydawnictwo: Wydawnictwo CeDeWu

Krajowe i transgraniczne fuzje i przejęcia w prawie podatkowym i rachunkowości

Krajowe i transgraniczne fuzje i przejęcia w prawie podatkowym i rachunkowości

Michał Koralewski

Niniejsza publikacja jest drugą książką z serii Model transgranicznego łączenia się spółek, której celem jest całościowa prezentacja zagadnień związanych z międzynarodowym postępowaniem łączeniowymoraz przybliżenie procedur krajowego łączenia się spółek kapitałowych. Książka omawia podatkowe konsekwencje połączenia oraz rozliczenie i ujęcie połączenia w księgach rachunkowych. Zaprezentowano wniej skutki przejęć i fuzji na gruncie ustaw o podatku dochodowym, pod

Wydawnictwo: Wydawnictwo CeDeWu

Transgraniczne prawo spółek

Transgraniczne prawo spółek

Michał Koralewski

Niniejsza publikacja prezentuje regulacje prawa spółek w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej, takich jak: Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania, Litwa, Czechy, Słowacja czy Austria i Irlandia. W książce zawarto podstawowe informacje na temat systemu spółek przyjętego w danym państwie, charakteryzując pokrótce każdą ze spółek.

Wydawnictwo: Wydawnictwo CeDeWu