Michał Koszowski

- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Komentarz


Ustawa o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi komentarz

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Komentarz

Michał Koszowski

Komentarz wyjaśnia przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w sposób praktyczny, opierając się na orzecznictwie sądów administracyjnych i pogłębiając analizę dorobkiem nauki prawa administracyjnego. Omówiono w nim najnowszy stan prawny, uwzględniając ponadto zmiany wprowadzone przez ustawę z 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, która m.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 99,74 zł 129