Michał Kowalski

- Metodyka pracy w sądach administracyjnych


Metodyka pracy w sądach administracyjnych

Metodyka pracy w sądach administracyjnych

Metodyki Becka

Metodyka pracy w sądach administracyjnych podejmuje ważną problematykę odnoszącą się m.in. do zadań i obowiązków sędziego sądu administracyjnego. Część I publikacji to praktyczny komentarz zawierający omówienie m.in. takich zagadnień, jak:- czynności sądowe (np. czynności przewodniczących wydziałów, sędziów i asystentów),- postępowanie w I instancji, czyli właściwość sądu, dopuszczalność skargi, podstawy wyłączenia sędziego, braki formalne, wstrzymanie wykon

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Karta Nauczyciela komentarz praktyczny

Karta Nauczyciela komentarz praktyczny 2019

Dariusz Dwojewski

Komentarz do karty nauczyciela to kompleksowa i praktyczna analiza najważniejszej ustawy dotyczącej kadr i płac w oświacie. W publikacji znajdziemy praktyczne rozwiązania dotyczące zatrudniania, zwalniania, oceny pracy, awansu zawodowego, płac i urlopów nauczycieli. Szczególny nacisk położono na zmiany, które weszły w życie 1 września 2018 r. Autorzy przedstawiają też nowości, nad którymi trwają prace legislacyjne.

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego

Kalendarz Oświatowy 2019/2019

Kalendarz Oświatowy 2020

Michał Kowalski

Praktyczny i elegancki Kalendarz Oświatowy na rok szkolny 2017/2018 Niezbędny w pracy każdego dyrektora, nauczyciela i pracownika niepedagogicznego. Przygotowany pod okiem eksperta z dziedziny prawa oświatowego. Dodatkowo znajdziesz w nim terminarz na każdy miesiąc, zawierający uporządkowane informacje z podziałem na dzień realizacji, zadanie i podstawę prawną.

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Cena: 0.00 zł 0