Michał Krolikowski

- Prawo karne Zawłocki


Prawo karne Zawłocki

Prawo karne Zawłocki

Michał Krolikowski

Książka z prawa karnego jest podręcznikiem akademickim zawierającym kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu obowiązującego prawa karnego materialnego. Jego adresatem są przede wszystkim studenci prawa. Jednakże stanowi on również kompendium wiedzy, z którego mogą korzystać praktycy, np. sędziowie, prokuratorzy, adwokaci. Podręcznik prawo karne jest napisany przystępnym językiem i odbiega w tym zakresie od innych tego typu opracowań, w których zazwyczaj dominuje hermetyczn

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks karny Część szczególna Tom 1 Komentarz do artykułów 117–221

Kodeks karny Część szczególna Tom 1 Komentarz do artykułów 117–221

Michał Krolikowski

Tom I komentarza do części szczególnej Kodeksu karnego w sposób wyczerpujący i zarazem bardzo praktyczny prezentuje poszczególne typy przestępstw, zawarte w rozdziałach XVI – XXVIII (art. 117-221). Opracowanie uwzględnia i wyczerpująco prezentuje najnowszy stan prawny, włącznie ze zmianami wprowadzonymi: - ustawą z 24.2.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego, która m.in. zmiena wymiar sa

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks karny Część szczególna Tom 2 Komentarz do artykułów 222–316

Kodeks karny Część szczególna Tom 2 Komentarz do artykułów 222–316

Michał Krolikowski

Tom 2 komentarza do części szczególnej Kodeksu karnego w sposób wyczerpujący i zarazem bardzo praktyczny prezentuje poszczególne typy przestępstw, zawarte w rozdziałach XXIX – XXXVIII (art. 222-316). Opracowanie zawiera najbardziej aktualny stan prawny, włącznie ze zmianami wprowadzonymi: - ustawą z 10.2.2017 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw – penalizującą wyłudzanie podatku VAT – ustawodawca wprowadził szczególną postać tzw. fałszu material

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck